Tellür (Te)

Tellür, gümüş beyazlığında, yarı metal bir element. Te sembolüyle gösterilir.

  • Simge: Te
  • CAS numarası: 13494-80-9
  • Elektron konfigürasyonu: Kr 4d10 5s2 5p4
  • Atom numarası: 52
  • Erime noktası: 449,5 °C
  • Kabuk başına elektronlar: 2,8,18,18,6
  • Atom kütlesi: 127,6 ± 0,03 u

Periyodik çizelge de VI A grubunda yer alan Tellür elementi, 2,4 ve 6 değerliğe sahiptir. İlk olarak 1782 tarihinde Müller von Reichenstein tarafından altın madenlerinde keşfedilen Tellür, Klaproth tarafından 1798 tarihinde resmi olarak adını almıştır. Toplamda 21 izotopu bulunan Tellürün sekiz doğal izotopu bulunmaktadır.
tellür_sembolu
Kısaca ifade ediliş şekli ile Te simgesini alan ve 52 atom numarasına sahip olan Tellürün atom ağırlığı 127,60’dır. Yarı metal olan ve hal bakımından katı bir durum sergileyen Tellür, gümüş griye rakın bir görünüme sahiptir.
Kristal forma sahip olan tellür, gümüş beyazına yakın bir renge sahip olup arı halde parlak ve kırılgan – toz haline gelebilen forma sahiptir. Kimyasal özellikleri açısından incelendiğinde selenyum ve kükürt ile benzerlikler taşıyan Tellür, hidrojen ile birleştikten sonra hidro tellürükü oluşturmaktadır. Çeşitli madenler ile bileşik oluşturabilmesi yanı sıra hava ile temas ettikten sonra ısıtılması durumunda yanmaktadır.
TeO2 formunda yanması durumunda mavi bir alev ile benzer tonlara sahip dumanlar yayan tellür, halojenler ile enerji vermek suretiyle birleşmektedir. Erimiş halde bulunan tellür, demir, bakır ve çeliği aşındırırken bakır ve çeliğe katılması durumunda bu iki maddenin işlenmesi daha kolay hale gelmektedir.
Kurşuna katılması durumunda daha sert ve dayanıklı hale gelen kurşunun H2SO4’ten daha az etkilendiği görülmektedir. Başta Japonya olmak üzere Kanada ve Peru’da arıtma yöntemi ile elde edilen Tellür, doğada belirli bir düzen içerisinde değil daha çok rastgele dağılım göstererek bulunmaktadır. Her ne kadar orta sınıfta yer alsa da oluşturduğu bileşiklerin bazılarının zehirli olması nedeniyle kullanılırken dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bulunduğu ortamda havaya karışması durumunda oldukça kötü bir koku yaymaktadır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?