Talyum (Tl)

Talyum, periyodik element tablosunda 3A grubunda yer alan, atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan metal elementi.

Simge: Tl
CAS numarası: 7440-28-0
Elektron konfigürasyonu: [Xe] 4f145d106s26p1
Erime noktası: 303,8 °C
Atom numarası: 81
Keşif tarihi: 1861
Atom kütlesi: 204,3833 ± 0,0002 u

 
Talyum Elementi Nedir?
İlk kez 1862 yılında Claude Auguste Lamy ve Sir William Crookes tarafından ayrı ayrı keşfedilmiştir. Erime noktası 305,5 °C’ ve kaynama derecesi 1.457 °C’dir. Mavimsi beyaz parlak görünümde olup yumuşak bir metaldir. Kimyasal olarak etkindir, asitlerden hızla etkilenir, nemli havada oksit tabakasıyla kaplanarak parlaklığını kaybeder.
Talyum, kalaydan daha nadir bir metal olup, yerkabuğunda yaklaşık %10-5 oranında bulunur. Sülfürik asit ve çinko elde etmek amacıyla kullanılan bazı piritlerin kavrulması sırasında oluşur.
Metal olarak pek kullanım alanına sahip değildir. Bununla birlikte bazı bileşikleri özel nitelikli camların üretiminde ve fare zehiri yapımında (talyum sülfat, talyum asetat ve talyum karbonat) kullanılır. Talyum ve bileşikleri düşük dozlarda bile insan için zehirleyici özelliğe sahiptir. Zehirlenme ölüm ya da kalıcı sinir sistemi bozukluklarına sebep olur.

Kullanım Alanları

Kükürt selenyum ya da arsenik ile oluşturduğu bileşikler 125-150°C arası sıcaklıklarda sıvı hale geçen camların yapımında kullanılır. Bu camlar oda sıcaklığında normal cama benzer özellikler gösterir. Talyumun bir diğer kullanımı da belirli deri enfeksiyonlarının tedavisindedir. Ancak tedavi açısından olumlu özelliği ve zehirli etkisi arasında çok dar bir aralık olması nedeniyle bu kullanımı oldukça sınırlıdır. Talyum oksit kırılma indisi yüksek camların üretiminde ve güneş gözelerinin yapımında kullanılır. Kokusu ve tadı olmayan talyum sülfat rodentisit (kemirgen öldürücü) ve karınca öldürücü olarak kullanılır. Ancak bazı ülkelerde kullanımı yasaklanmıştır. Kızılötesi ışığa maruz kaldığında elektrik iletkenliğinin değişmesi nedeniyle güneş gözelerinde kullanılır. Talyum bromid-iyodit kristalleri de kızılötesi optik malzemelerin yapımında kullanılır

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?