Sülfürik Asit (H2SO4)

Sülfürik asit: Oldukça güçlü ve aşındırıcı özelliği olan bir mineral asididir. Temas halinde cilde zarar verir ve metalden taşa birçok malzemeyi aşındırır. Tarihte vitrol yağı olarak adlandırılan H2SO4, keskin kokuludur. Halk arasındaki adı ise akü asididir. 8.yüzyılda Cabir Bin Hayyan tarafından fark edilerek konsantre üretimi yapılmıştır.

Suda çözünen sülfürik asit oldukça yüksek bir ısı çıkarır. Gübre üretiminde, atık su işleme ve kimyasal sentezde, petrol arıtımında, patlayıcı madde ve daha birçok endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Üretimi değme yöntemi veya kurşun odalar yöntemi denen tekniklerle yapılır. Sülfürik asit yanarsa kükürt dioksit oluşur.

Sülfürik Asit
Formülü: H2SO4
Kaynama Noktası: 310 °C
Yoğunluğu: 1.84 gr/ml
Ph: 0,3 (49 g/L H2O, 25 °C )

Sülfürik Asit,süngerin üstüne döküldüğünde süngerin aldığı şekil.

H2SO4 Kimyasal Özellikleri

Sülfürik Asitin Su Reaksiyonu
Sülfürik asitle su bir araya geldiğinde reaksiyona girer. Reaksiyon sonucu çıkan ısı ise suyu buharlaştırır. Suyun buharlaşması esnasında da etrafa asitli su sıçrar. Asidin üzerine su döküldüğünde gerçekleşen bu reaksiyona karşı suyun üzerine yavaş yavaş asit döküldüğünde ise reaksiyon daha yavaş olur ve oluşan etki azalır. Bu duruma kimyacılar “asiti suda boğmak“ demektedir.

Sülfürik Asit Baz Reaksiyonu
Bazla reaksiyona giren sülfürik asit tuzu oluşturur.

Asit Sentezi
H2SO4 ve CH3COONa (Sodyum Asetat) reaksiyona girdiğinde CH3COOH (Asetik Asit) ortaya çıkar. Potasyum nitrat ve sülfürik asit reaksiyona girdiğinde ise nitrik asit üretilir.

Sülfürik Asitin Metallerle Reaksiyonu

Sülfürik asit metallerle reaksiyona girdiğinde Hidrojen (H2) ve metal sülfat ortaya çıkar.
Örnek:
Fe + H2SO4 → H2 + FeSO4 (Demir+Sülfürik asit → Hidrojen+Demir Sülfat)

Sülfürik Asit Nasıl Saklanmalı?
Son derece güçlü ve aşındırıcı bir asit olan sülfürik asidin reaktif olmayan koyu renkli kaplarda saklanması çok önemlidir. Solunması durumunda solunum sistemine ciddi zarar vermekte, tahriş edici özelliği ile ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Temas halinde su ile reaksiyona girdiği unutulmamalı bu nedenle su ile yıkama yolu seçilmemelidir. Göz duşu ya da seyreltik baz temas eden bölgeyi yıkamak için uygundur.
Saklama kabının üzerine açıklayıcı bir ibarenin yazılması ve tehlikeli madde notunun düşülmesi önemlidir.

Kullanımda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kapalı fakat iyi havalandırılmış ortamlarda kullanılmalı, kesinlikle solunmamalıdır. Mekanik havalandırma ve lokal havalandırma sistemi en etkili havalandırma yöntemidir. Taşıma ambalaj malzemeleri PVC, karbon çelik, paslanmaz Çelik ve marine linedır.

Kullanım Alanları
Isı, kimya, boya, ilaç, gıda, metal ve gübre, patlayıcı madde, inorganik tuz, cila yapımı, hayvansal atıkların yok edilmesi, petrol arıtımı, metalurji işlemleri ve parşömen kağıdı gibi diğer üretimlerde kullanılır.

Benzer Makaleler

0 Comments

Leave A Comment?