Rutenyum (Ru)

Rutenyum, simgesi Ru olan, 44 atom numaralı element. Atom ağırlığı 101.07 akb, erime noktası 2250,0 °C, kaynama noktası ise 3900,0 °C olan geçiş metalidir.

  • Simge: Ru
  • CAS numarası: 7440-18-8
  • Elektron konfigürasyonu: Kr 4d7 5s1
  • Erime noktası: 2.334 °C
  • Atom numarası: 44
  • Atom kütlesi: 101,07 ± 0,02 u
  • Kaşif: Jędrzej Śniadecki

Rutenyum_sembolu
Platin grubu metallerinden bir element. Ru sembolüyle gösterilen rutenyum tabiatta platin yanında bulunur. Rutenyum beyaz renkli sert bir metaldir. Sertliği iridyumun sertliği derecesindedir. Atom numarası 44, atom tartısı 101.07, erime noktası 2500°C, kaynama noktası 4900°C ve yoğunluğu 12.2 g/cm 3 tür. Elektron dizilişi [Kr]4d 7 5S 1 olup bileşiklerinde 2+, 3+, 4+, 6+, 7+ ve 8+ değerliklerini alır. 16 tane izotopu vardır. En bol bulunanı Ru-102’dir.
Rutenyum korozyona karşı çok dayanıklıdır. Ancak 800°C’de ısıtıldığında yükseltgenerek RuO 2 ve RuO 4 bileşiklerini verir. Asitlere dayanıklılık gösterirse de altın suyunda çözünür. KNO 3 +KOH ile eritme işlemine tabi tutulduğunda potasyum rutenat (K 2 RuO 4 ) bileşiğini vererek çözünür. Halojenler ve sodyum peroksit veya diğer bazik oksit karışımlarıyla bileşik verir. En bilinen ve yaygın olan bileşiği rutenyum triklorür (RuCl 3 )dür.
Rutenyum iridyum, osmiyum, palladyum, platin ve rodyum gibi elementlerle alaşım yapar ve bu metallerin sertliğini arttırır. Keza titanla da alaşım verir ve bu metalin korozyona dayanıklılığını arttırır. Çeşitli mücevherlerin ve aşınmaya dayanıklı elektrik kontaklarının yapımında da rutenyumla sertleştirilmiş platin ve palladyum alaşımlarından faydalanılır.
Kaynak: http://rutenyum.nedir.com/#ixzz3jQLkPxQ7

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?