Renyum (Re)

Renyum, Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 °C’de eriyen bir elementtir. Kısaltması Re.
renyum sembolu

  • Simge: Re
  • CAS numarası: 7440-15-5
  • Elektron konfigürasyonu: [Xe] 4f145d56s2
  • Erime noktası: 3.182 °C
  • Atom numarası: 75
  • Keşif tarihi: 1925
  • Kaşif: Walter Noddack

Renyum kimyasal bakımdan manganeze benzer. 250 derecede oksitlenir, halojenlerle birleşir, nitrit ve sülfirik asitlerden etkilenir. Oksitleri arasında en önemlileri, renik anhidrit (ReO3) ile perrenik anhidrittir (Re2O7); bunlara da renat ve perrenat adı verilen tuzlar karşılık düşer. Potasyum permanganata benzeyen potasyum perranat (KReO4) suda az eriyen renksiz bir tuzdur. Üretimi ve uygulamaları son yıllarda büyük artış gösteren renyum, ergime noktası çok yüksek, mekanik ve elektrik özellikleri çok ilgi çekici olduğundan, ateşe dayanıklı alaşımların yapımında çok kullanılır. Tungsten ve molibden alaşımlarının özelliklerini iyileştirmekte yararlanılır. Kütle spektograflarının fitilleri genellikle renyumdan yapılır. Renyum mobilden alaşımlar 10 K sıcaklıkta üstün iletkenlik gösterir. Renyum ayrıca elektrik kontaklarının yapımında da kullanılır. Re-W termoçiftleri 2200 dereceye kadar sıcaklıkları ölçmekte kullanılır. Renyum katalizörler kimyasal maddelerin hidrojenesyanonunda, hidrokrakingte ve olefinlerin parçalanmasında kullanılır. Bu katalizörler azot, kükürt ve fosfor gibi katalizör ehirlerine karşı çok dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

Kütle spektrograflarında ve iyon ölçüm aletlerinde bulunan ince tellerin yapımında kullanılır. Aşınmaya ve bozunmaya karşı dirençli olması nedeniyle, elektrik kontaklarında ve yüksek kaliteli bilimsel gereçlerin kaplamalarında kullanılır. Fotoğrafçılıkta kullanılan flaş ampullerinin yapımında da renyumdan yararlanılır. Renyum-molibden alaşımları -263 °C(10 K)’de süperiletkendir. Uçak bujilerinde, telefon rölelerinde, dolmakalem uçlarında ve far yansıtıcılarında da kullanılır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?