Radyum (Ra)

Radyum, 1898 yılında Fransız fizikçileri Pierre Curie ve eşi Marie Curie tarafından bulunan, 700 °C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir elementtir.
radyum_sembolu

Simge: Ra
CAS numarası: 7440-14-4
Elektron konfigürasyonu: [Rn] 7s2
Atom numarası: 88
Keşif tarihi: 1898
Atom kütlesi: 226 u
Kaşifler: Pierre Curie, Marie Curie

Kısaltması “Ra” dır. Radyumu tedbir almadan kullanmak tehlikelidir; çünkü sürekli olarak içe işleyen öldürücü ışınlar çıkarır; radyumun bu özelliğine radyoaktiflik denir.
Radyum üç cins ışın yayar:Alfa,beta ve gamma.
Alfa ışınları,gaz helyumun çok hızlı hareket eden zerrecikleridir.Beta,çok hızlı hareket eden elektronlardır. Gamma ise x-ışınları gibi,fakat daha delip geçici, derine işleyicidir. Bu ışınlardan herhangi biri yayınlandığı zaman, temel atom bir elemandan ötekine değişi yor anlamına gelir. En büyük miktarda radyum ihtiva eden pekbland, Kanada’da Büyük Ayı Gölü çevresinde bulunmuştur.

Kullanım Alanları:

Radyum sadece şualanma özelliği dolayısıyle kullanılır. Başlıca kullanma sahası tıpta kanser tedavisidir. Radyumdan, endüstriyel radyografide geniş çapta istifâde edilir. Bu maksatla nâdiren saf olarak kullanılır. Genellikle sülfat tuzu şeklinde gümüş tüpler içerisinde kullanılır. Düşük konsantrasyonlardaki radyumun çinko sülfürle olan karışımı luminesans bir madde yapar ve saat kadranlarında, karanlıkta okunacak işaretlerde vs. kullanılır. Radyumun berilyum ile olan bir karışımından, fenni çalışmalarda, özellikle petrol yatağı araştırmalarında faydalanılır. Radyoaktif elementler, genel olarak hadde fabrikalarında metal kalınlıklarının ölçü ve kontrolünde de kullanılır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?