Organik, İnorganik Bileşikler

Organik ve İnorganik Bileşikler.

• Organik bileşikler yapısında C H N ve O elementleri bulundururlar
• Organik kimya “karbon kimyası” olarak da adlandırılır.
• Canlıların yapısındaki karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, nükleik asit ve
proteinler bu kapsamdadır.
• İnorganik bileşikler yapısında karbon ve hidrojen bağı içermeyen
bileşiklerdir. İnorganik kimya açısından bileşik yapmamış elementler
ve organik olmayan bileşikler inceleme konusudur
• Canlı yapısındaki su, mineraller, asitler, bazlar ve tuzlar bu kapsamdadır

Organik bileşikler

• Organik bileşikler Kovalent bağlı moleküllerdir ve hepsi C-C bağı içerir.
• Erime ve kaynama noktaları oldukça düşük, çoğunlukla su da
çözünmez veya çok az çözünür bileşiklerdir.
• Karbon asimetrisi sebebiyle optik izomerlik görülür,
• Genel özellik olarak ısı ve oksijen varlığında yanma tepkimesi verirler

İnorganik Bileşikler

• C-C bağı içermeyen bileşiklerdir.
• Tuzlar veya C içermeyen kovalent bağlı bileşiklerdir. Su, amonyak,
pentaklorofosfat (PCl5), hidrojen peroksit, v.b.
• Oluştuğu elementler ve yaptığı kristal yapının özelliğine göre suda
çözünürlükleri organik bileşiklere kıyasla yüksektir.
• Suda çözünebilen tuzları elektrolit adını alırlar ve çözeltileri elektriği
iletir.
• Genellikle ekzotermik bir yanma tepkimesine girmezler

Organik Bileşiklerin adlandırılışı

• Bileşikler ana fonksiyonel grupların tespitiyle adlandırılırlar
• Adlandırmalar Tahtada örnekler üzerinde IUPAC numaralandırma ve
adlandırma kurallarına göre gerçekleştirilir.
• Her fonksiyonel grubun olası tüm izomerleri adlandırma kurallarına
göre ve yaygın adlara göre adlandırılabilir. Uluslararası geçerliği olan
ise IUPAC adlandırma sistemidir.

İnorganik Bileşiklerin adlandırılışı

• Bileşikler orhhanik bileşiklerden farklı olarak adlandırılırlar.
• Kurallar metallerin oksidayson düzeyleri, iyonizasyon kapasitesi
(Yükseltgenme basamağı) gibi kuralları da kapsar
• Organik Bileşiklerde olduğu gibi IUPAC adlandırma kuralları takip
edilir.
• Kompleks bileşikler, metal oksitleri, asit ve bazlar bu sistemde
incelenerek adlandırılır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?