Mendelevyum (Md)

mendelevyum-semboluMendelevyum, atom sayısı 101 olan mendelevyum’un simgesi Md‘dir. Radyoaktif bir elementtir. 1955’te suni olarak üretilmiştir.
Mendelevyum 1955’de Kaliforniya Üniversitesi’nde ABD’li bilim adamları Albert, Ghiorso, Bernard G. Harvey, Gregory R. Choppin, Stanley G. Thompson ve Glenn T. Seaborg tarafından üretilmiştir. Elemente ünlü Rus kimyacısı Dimitri Mendeleyev’in adı verilmiştir.

Kullanım Alanları:
Md-256 izotopu, mendelevyum elementinin sulu çözeltilerde gösterdiği bazı kimyasal özelliklerin açıklanabilmesinde kullanılmaktadır.
Simge: Md
CAS numarası: 7440-11-1
Erime noktası: 826,8 °C
Atom numarası: 101
Keşif tarihi: 1955
Elektron konfigürasyonu: [Rn] 5f137s2
Atom kütlesi: 258 u

Benzer Makaleler

Leave A Comment?