Ksenon (Xe)

Ksenon, Xe sembolü ile gösterilen 54 atom numaralı kimyasal elementtir.

  • Simge: Xe
  • CAS numarası: 7440-63-3
  • Elektron konfigürasyonu: Kr 4d10 5s2 5p6
  • Kabuk başına elektronlar: 2,8,18,18,8
  • Atom numarası: 54
  • Erime noktası: -111,8 °C
  • Atom kütlesi: 131,293 ± 0,006 u

Renksiz, ağır, kokusuz bir soy gazolan ksenon Dünya atmosferinde eser miktarda bulunur.Genellikle reaktif olmayan element, sentezlenen ilksoy gaz bileşiği olan ksenon heksafloroplatinatın oluşumu gibi birkaç kimyasal reaksiyona maruz kalabilir.
ksenon_sembolu
Ksenonun tabiattaki varoluşu dokuz kararlı izotoptan ibarettir. Ayrıca kırkın üzerinde radyoaktif bozunumauğrayan kararsız izotop bulunur. Ksenonun izotop oranları Güneş Sistemi’nin ilk tarihinin araştırılmasında önemli bir araçtır. Ksenon-135 nükleer fisyonun sonucu olarak açığa çıkar ve nükleer reaktörlerde nötron soğurucugörevini yapar. Ksenon flaş lambalarında ve ark lambalarında kullanılır, ve tıpta genel anestezik olarak kullanılır. İlk excimer lazer modelin lazer aktif ortamında ksenon dimer molekülü (Xe2) , ve ilk lazer modellerinde depompa olarak ksenon flaş lamba kullanıldı.Ksenon ayrıca kuramsal zayıf etkileşimli ağır parçacıkların (WIMP) araştırılmasında ve uzay gemilerindeki iyon iticilerde kullanılır.

Bulunuşu

Ksenon Dünya atmosferindeki eser gazlardandır 0.087±0.001 ppm (μL/L) veya bir başka ifadeyle yaklaşık 11.5 milyonda bir parça şeklinde bulunur ve ayrıca bazı mineral kaynaklarından çıkarılan gazlarda da bulunur. Ksenonun 133Xe ve 135Xe gibi bazı radyoaktif türleri, nükleer reaktörlerdeki bölünebilir malzemelerin nötronışınlaması ile üretilir.
Ksenon havanın oksijen ve azota ayrılması işleminde yan ürün olarak elde edilir. Genellikle çift aşamalı tesiste ayrımsal damıtma ile yapılan bu işlemden sonra sıvı oksijen küçük miktarda kripton ve ksenon içerir. İlave damıtma aşamaları ile sıvı oksijen %0,1–0,2 kripton/ksenon karışımı içerecek şekilde zenginleştirilebilir. Bu karışım silika jel üzerine adsorpsiyon veya damıtma yoluyla çıkarılır. Son olarak kripton/ksenon karışımı damıtma yöntemi ile ksenon ve kriptona ayrılabilir. Bir litre ksenonun atmosferden eldesi 220 kilowatt saat enerji gerektirir.1998 yılı içinde Dünya çapında 5,000–7,000 m3 ksenon üretildi. Ksenon nadir bulunuşu sebebi ile diğer hafif soy gazlardan çok daha pahalıdır. 1999 yılı itibarı ile küçük miktarlar için bu gazların Avrupa piyasasındaki değerleri; ksenon için 10 €/L, kripton için 1 €/L ve neon için 0.20 €/L şeklindedir

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?