Kimyasal Tepkimeler ve Kimyasal Eşitlikler

Kimyasal tepkime, bir yada bir maddenin yeni bir bileşik gruba dönüştürülmesi işlemidir. Diğer bir deyişle, kimyasal tepkime, kimyasal değişmenin meydana geldiği bir işlemdir. Bir tepkime olduğunu söyleyebilmek için bazı kanıtlara ihtiyaç vardır.

 • Renk değişimi
 • Çökelek oluşumu
 • Gaz çıkışı
 • Isı verilmesi veya soğurulması

gibi olaylardır.

Kimyasal Reaksiyon

Elementlerin ve bileşikleri yazılması için simgeler kullanılır. Bu simgeler bir kimyasal tepkime denkleminin kısaca yazılması için yardımcı olur. Tepkime denkleminde tepkenlerin formülleri sol tarafa, ürünlerin formülleri sağ tarafa yazılır.Denklemin iki tarafı bir (->) ya da eşit (=) işareti ile birleştirilir. Böylece, tepkenlerin ürünlere dönüştüğü ifade edilmiş olur.

Azot monoksit  + Oksijen –> Azot dioksit

 1. Adları, kimyasal formüller ile değiştirirseniz, aşağıdaki ifadeyi elde edersiniz.

NO   +   O2      –>     NO2

2. Kimyasal eşitliği elde etmek için atom sayılarını eşitleyiniz.

2 NO +      O2   →     NO2

Moleküllerin Gösterilişi

Denklem Denkleştirme Stratejisi

 • Denklemin her iki tarafında birer bileşikte aynı element mevcutsa, önce onu denkleştiriniz.
 • Giren madde veya oluşan ürünlerden biri serbest element olarak bulunuyorsa, onu en son denkleştiriniz.
 • Bazı tepkimelerde, belirli atom grupları (örneğin, çok atomlu iyonlar) değişmeden kalır. Böyle durumlarda bu grupları değiştirmeden denkleştirebilirsiniz.
 • Katsayılar tamsayı ya da kesirli sayı olabilir. Bir denklem bir ya da daha çok kesirli tamsayı ile denkleştirilebilir. Bu durumda, tüm katsayıları uygun bir çarpanla çarparak kesirli sayılardan kurtarabilirsiniz.
 • Asla denklem dışı formüller ilave edilmemelidir.
 •  (yanlış)     NO +  O2 →   NO2 + O
 • Denklemi denkleştirmek amacıyla formüller değiştirilmemelidir.
 •  (yanlış)     NO +  O2 →   NO3

Örnek 1 :

Bir Eşitliğin Yazılıp Denkleştirilmesi: Karbon-Hidrojen-Oksijen İçeren Bir Bileşiğin Yanması

Sıvı trietilen glikol, C6H14O4, vinil ve poliüretan plastikleri için çözücü olarak kullanılır. Bu bileşiğin tam yanmasına ait denklemi yazıp denkleştiriniz.

Alkollerin kimyası ile ilgili sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?