KİMYASAL MADDELERDE GÜVENLİK UYARI İŞARETLERİ

KİMYASAL GÜVENLİK UYARI İŞARETLERİ

Evimizde, iş yerimizde, laboratuvarda ve endüstride kullanılacak her kimyasal maddenin üzerinde
mutlaka çeşitli uyarı, risk ve önlem bilgileri bulunur. Kullanmadan önce bu maddelerin etiketleri dikkatle
okunmalı ve o madde ile çalışırken gerekli tedbirler alınmalıdır.
Kimyasal maddelerin üzerinde yer alan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerine risk piktogramları denir. Bu işaretler ve anlamları aşağıda verilmiştir.

Yanıcı Maddeler

Üzerinde Görsel işaretini bulunduran maddeler yanıcı ve parlayıcıdır. Bu maddelerin tutuşma sıcaklıkları düşüktür. Tutuştuğu zaman zor söndürülür ve söndürülmesi uzmanlık ister. Küçük çaplı yangınlarda yanan bölgenin hava ile teması kesilmelidir. Yanıcı maddeler
vücut ile temas ettirilmemeli; ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmalıdır.
Bu maddelerden korunmak için gözlük, eldiven, önlük kullanılmalı, gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Bu işaret alkol içeren sıvılar ve aseton gibi maddelerin bulunduğu
kapların üzerinde yer alır.

Yakıcı Maddeler

Görseldeki işaret yakıcı ve kolay tutuşabilir maddelerin bulunduğu kapların üzerinde görülür. Bu maddelerle çalışırken koruyucu
tedbirler alınmalıdır (gözlük, eldiven, önlük vb.).
Yakıcı maddeler; kâğıt, ahşap gibi yanıcı malzemelerle temas ettirilmemelidir.
Oksijen, klor, nitrik asit, hidrojen peroksit gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır. Görsel Yakıcı maddeler

Aşındırıcı (Korozif) Maddeler

Görseldeki uyarı işaretini bulunduran maddeler göz, cilt ve
diğer dokulara teması hâlinde aşındırıcı ve yakıcı olabilen maddelerdir. Metal, cam, kumaş üzerinde de aşındırıcı etkiye sahiptirler.
Bu maddelerle çalışırken göz, cilt ve diğer dokulara teması engellemek için gerekli tedbirler alınmalı, gözlük, eldiven, önlük gibi koruyucu ekipmanlardan yararlanılmalıdır.
Sodyum hidroksit, sülfürik asit, hidroflorik asit, fenol gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır. Görsel Aşındırıcı maddeler

Tahriş Edici Maddeler

Görseldeki uyarı işaretini bulunduran maddeler ciltte, gözde ve solunum yollarında tahrişe neden olur. Tahriş edici maddeler
vücut ile temas ettirilmemeli, bu maddelerin buharı kesinlikle solunmamalıdır. Korunma amaçlı gözlük, eldiven, önlük vb. kullanılmalıdır.
Bu işaretin bulunduğu madde ile çalışırken ortam havalandırılmalıdır. Tahriş edici maddelerin cilde temas etmesi durumunda cilt
bol su ile yıkanmalı, alerji belirtisi varsa tıbbi bir kurumdan destek
alınmalıdır.
Sodyum hipoklorit, etil alkol gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır

Patlayıcı Maddeler

Görseldeki işaret yanlış kullanıldığında patlamaya sebep
olacak kimyasal maddelerin üzerinde bulunur.
Bu maddeler; kıvılcım, ısınma, alev, vurma, çarpma ve sürtünme etkisi ile patlayabileceği için ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmalıdır.
Nitrogliserin gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer
alır

Zehirli (Toksik) Maddeler


Görseldeki işareti bulunduran maddeler zehirlidir.
Bu maddeler; ağız, deri ve solunum yolu ile zehirlenmelere yol
açacağı için kesinlikle vücut ile temas ettirilmemelidir. Zehirli maddeler kanser riski taşırlar.
Hidrojen sülfür, etilen amin gibi maddelerin bulunduğu kapların
üzerinde yer alır

Çevreye Zararlı Maddeler


Görseldeki uyarı işaretini bulunduran kimyasal maddeler
insan ve çevre sağlığına zararlıdır. Bu maddeler havaya, suya ve toprağa karıştığında oluşturdukları zararlı etkiler uzun süre gitmez.
Bu maddeler ile çalışıldıktan sonra atıkları kesinlikle doğaya atılmamalı, lavaboya dökülmemeli, mutlaka kimyasal atık şişesine boşaltılmalıdır.
Bütün kimyasal maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır.

Radyoaktif Maddeler

Çevresine radyasyon yayan ve

canlı dokularda kalıcı hasarlara
neden olan madde ve yerlerde Görsel 1.4.8ʼdeki uyarı işareti bulunur.
Çok tehlikelidirler. Bu işaretin bulunduğu bölgelerde dolaşılmamalı, koruyucu giysiler kullanılmalıdır

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?