İyonlaşma nedir İyonlaşma çizelgesi

İyonlaşma nedir.? İyonlaşma çizelgesi tam ve detaylı anlatımı.

 

İyonlaşmada en yüksek enerji seviyesindeki elektronlar atomdan uzaklaşır ve bu nedenle en az enerji gerekir. Başka bir deyişle iyonlaşma atomun doldurulma sırasının tersidir denilebilinir. (Aufbau prensiplerine bak.) Bunun doğru olduğu da bir gerçektir. Fakat özellikle geçiş elementlerinde bazı önemli istisnalar vardır. Buda, bu elementlerin karakteristik kimyasından sorumludur. Genel olarak geçit elementlerinde iyonlaşma aşağıdaki gibi gerçeklerşir.

[Ar ]3dn4s2 [ Ar ]3dn4so
Atom +2 değerli iyon

Bu olay, sadece ilk geçit elementleri için değil, daha ağır elementler içinde geçerlidir. ns2 elektronlar”, (n-1)d veya (n-2)f elektronlarından önce uzaklaşır. Bir çok durumda daha yüksek veya daha düşük değerlikli iyonlarının olmasına rağmen, yukarıdaki durum geçit elementlerinin +2 değerlikli iyonlarını verir.

Bu olay oldukça şaşırtıcıdır, çünkü basit orbital enerjilerine göre ters gözükür. Eğer 4s düzeyi daha düşük ve önce doluyorsa, bu elektronlar daha kararlı olmalı ve daha sonra iyonlaşmalıdır. Bu olayı açıklamak için basitçe 4s elektronları, 3d elektronlarından önce iyonlaşır diyemeyiz.

3d veya 4s orbitalinin işgal edilmesine bağlı olarak kararlılıktaki değişmenin sebebini açıklamak için Ti, Ti2+ veya daha genel olarak M, M2+ içeren iki sistemi karşılaştırmalıyız. Böylece yukarda bahsedilen 3d serisi içindeki eğilimin ipucu bulunabilsin. Bu, tam olmamakla birlikte bir gösterge olabilir. Atom numarası arttıkça Z* ninde arttığını biliyoruz. Z* arttıkça enerji seviyeleri birbirlerine daha çok yaklaşır (Hidrojen ortibali gibi), yani, tüm seviyeler aynı başkuant sayısına sahip olur. (Dejenere olur) ve sonraki kuant sayısının altında kalır. İyonda ise, net iyonik yükten ve azalan perdelemeden dolayı, etkin çekirdek yük önemli ölçüde artar. 3d seviyesi 4s den çok aşağılara çekilir. 3d24so yapısında itme enerjileri azalır ve toplam enerji minumuma iner. Bu eğilim, Hidrojen – benzer ortiballerde etkin çekirdek  yükün artışı nedeniyle daha dramatik olur. Hatta kor elektronlarını enerjileri bakımından orbital tipine göre ayırt etmek iyice zorlaşır.

İyonlaşma enerjileri çizelgesi (M J /mol

 

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?