İterbiyum (Yb)

İterbiyum (Yb), sembolü ile bilinen, elektron dizilişlerinde f orbitalinde elektron barındıran kimyasal bir elementtir. Bu element grup 3 elementlerine ve 6. periyot elementlerine ait olan bir lantanittir.

 • Simge: Yb
 • CAS numarası: 7440-64-4
 • Elektron konfigürasyonu: Xe 4f14 6s2
 • Erime noktası: 818,8 °C
 • Atom numarası: 70
 • Keşif tarihi: 1878
 • Atom kütlesi: 173,04 ± 0,03 u

iterbiyum sembolu
İterbiyum paslanmaz çeliğin dayanıklılığını, tanecik inceliğini ve diğer mekanik özelliklerini iyileştirmede, metalürji ve kimya alanlarındaki deneylerde kullanılır.
İterbiyum, gümüşi parlak, yumuşak, ve oldukça sünek bir elementtir. Element oldukça kararlı olsa da, hava ve nemden korumak için kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir. İterbiyum mineral asitler tarafından çözünür. Su ile yavaşça reaksiyona girer. 1878’de Marignac tarafından bulundu ve adlandırıldı; 1905’de Georges Urbain tarafınan arı olarak elde edildi.
Ergime noktası 1356°C, kaynama noktası 3123°C olan iterbiyumun özgül kütlesi 8.229 gr/cm3’tür. Şerit, gadolinit gibi minerallerde ve öteki ender toprak elementleriyle birlikte bulunur. Ticari olarak monazitten, öksenitten ya da ksenotimden elde edilir.
Havada oldukça kararlı gümüş görünümlü olan metal olan iterbiyum, kolaylıkla eğilip bükülecek kadar yumuşaktır. 0°C’ta birbirine dönüşen iki kristal biçimi vardır. Bilinen on dokuz izotopunun atom kütleleri 147-164 arasında değişmektedir.
İterbiyum, entegre devrelerde kullanılan kalsiyum flüorür, kalsiyum tungstat ve stronsiyum mobildat için bir katkı maddesi olarak, iterbiyum oksit renkli televizyon tüplerinde ki yeşil fosforlar için bir aktivatör olarak ayrıca Zr02 ile birlikte yüksek sıcaklıkta çalışan elektrokimyasal enerji dönüştürücülerinde kristal stabilizör olarak kullanılır. Sodyum iterbiyum boratsa 5460 A° dalga boylu koherent ışık yayan bir lazer maddesidir.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

0 Comments

   1. kübra eser

    öyle değil kaçıncı periyot hangi grup felan

    1. Cheff

     İterbiyum (Yb), periyodik tablonun alt tarafında bulunan Lantanitlerin içinde yer almaktadır.Bu yüzden grup ve periyot numarası şeklinde yerini söyleyememekteyiz.

Leave A Comment?