Holmiyum (Ho)

Holmiyum (kısaltması Ho), atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir elementtir.
Holmiyum sembolu

  • Simge: Ho
  • CAS numarası: 7440-60-0
  • Erime noktası: 1.474 °C
  • Atom numarası: 67
  • Elektron konfigürasyonu: Xe 4f11 6s2
  • Atom kütlesi: 164,93032 ± 0,00002 u
  • Kaşifler: Marc Delafontaine, Jacques-Louis Soret, Per Teodor Cleve

Heksagonal kristal yapısında bir metaldir. Doğal holmiyum kütle numarası 150-164 ve 166-170 olan yapay izotopları elde edilmiştir. Lantanitlerin itriyum grubundan nadir toprak metalidir. Yükseltgenme basamağı +3 tür. Kimyasal bakımdan lantana benzer. Holmiyum  tuzları sarı kahverengiden yeşile değişen renklerdedir. Yerkabuğunda bulunma oranının milyonda 0,7-1,2 olduğu sanılmaktadır. Ender toprak minerallerinde grubun öteki elementleriyle birlikte bulunur.

Holmiyum Lazer Kullanımı

Günümüzde, üroloji tedavisinde ağırlıklı olarak Holmiyum Lazer kullanılmaktadır. Yaygın olarak, böbrek taşlarında, üreter taşlarda, mesane taşlarında, üretra darlığı, tümör,  Benign Prostat Hiperplazisi (BPH), vb. alanlarda kullanılmaktadır ve Holmiyum Lazer tedavisi minimum komplikasyon ve düşük patolojik değişimlerden dolayı yaygın olarak olumlu karşılanmış ve kabul görmüştür.
Geçmişte üreter taşlarının tedavisi sadece açık cerrahi ile yapılırken, daha sonraki teknolojik gelişmeler Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) ve üreterorenoskopi (URS) gibi minimal invazif tedavi seçeneklerini üroloji pratiğine sokmuştur. Bu gelişmeler intrakorporeal taş kırma tekniklerinde de kendini göstermiş ve son olarak Holmium YAG lazer litotripsinin kullanıma girmesi, özellikle pediatrik hastalarda probunun ince olması ve taşları çok küçük fragmanlara ayırması ile popülarite kazanmıştır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?