Hidrojen (H)

Hidrojen element sembolü H olan, 1 atom sayılı ametaldir.

  1. Simge: H
  2. Atom numarası: 1
  3. Elektron konfigürasyonu: 1s1
  4. CAS numarası: 1333-74-0
  5. Kabuk başına elektronlar: 1
  6. Atom kütlesi: 1,00794 ± 0,00001 u
  7. Kaşif: Henry Cavendish

Standart sıcaklık ve basınç altında renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız, oldukça yanıcı ve H2 olarak bulunan bir biatomik gazdır. 1.00794 g/mol’lük atomik kütlesi ile tüm elementler arasında en hafif elementtir. Periyodik cetvelde sol üst köşede yer alır.   
hidrojen_elementi_simgesi_hHidrojen, evrenin kütlesinin %75’ni oluşturan ve evrende en çok bulunan elementtir.Ana hatta bulunan yıldızların çoğunluğu plazma halinde olan hidrojenden oluşur. Elementel hidrojen dünyada az bulunur. Endüstride metan gibi hidrokarbonlardan üretilebildiği gibi, pahalı olsa da suyun elektrolizinden de üretilebilir.Hidrojenin en yaygın doğal izotopu, nötronsuz protiyumdur. Hidrojen pek çok elementle bileşik verebilir, suda ve pek çok organik molekülde bulunur. Suda çözünen moleküller arasındaki asit-baz tepkimlerinde önemli rol oynar. Schrödinger denkleminin analitik olarak çözülebildiği tek nötral molekül olduğu için, hidrojen atomunun enerji basamakları ve bağ özellikleri kuantum mekaniğinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?