Hafniyum (Hf)

Hafniyum, atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir elementtir. Kısaltması Hf dir.

  • Simge: Hf
  • CAS numarası: 7440-58-6
  • Elektron konfigürasyonu: Xe 4f14 5d2 6s2
  • Erime noktası: 2.231 °C
  • Atom numarası: 72
  • Atom kütlesi: 178,49 ± 0,02 u
  • Kaşifler: George de Hevesy, Dirk Coster

hafniyum sembolu
Periyodik cetvelin 4B grubunda yer alan metal element. Doğada, zirkonyum cevherleri arasında bulunur. Sert bir metal olup nükleer reaktörlerin kontrol çubuklarının yapımında ve elektrik ampullerinin tungsten filamanlarında kullanılır. Hafniyum elementi 1923 yılında Dirk Coster ve Georg von Hevest tarafından Danimarka’da keşfedilmiştir.
Hafniyum, zirkonyum bileşiklerinin içerisinde bulunur. Bu bileşikler alvit [(Hf, Th, Zr)SiO4 H2O]V, thorvetit ve zirkon (ZrSiO4) dur.
Zirkonyum metalinin saflaştırılması sırasında elde edilir. Bu ayrıştırma işlemi çok zordur. Farklı çözünürlüklere sahip metal- tiyosiyanat bileşikleri metil izobütil keton içerisinde çözeltisi hazırlanır. Ve bu çözeltilerde kullanılarak ayırma işlemi yapılır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?