Fransiyum (Fr)

Fransiyum, sembolü Fr ve atom numarası 87 olan kimyasal element. Bilinen elementler içinde en az elektronegatifliğe sahip olan ve astatinden sonra doğada en az bulunan elementtir.
Fransiyum Elementi

Simge: Fr
CAS numarası: 7440-73-5
Elektron konfigürasyonu: [Rn] 7s1
Erime noktası: 27 °C
Atom numarası: 87
Keşif tarihi: 1939
Atom kütlesi: 223 u
Alkali metaller sınıfından bir element. Fr kimyasal sembolüyle gösterilir. Tabiatta sadece kısa ömürlü radyoaktif izotoplar halinde bulunur. Tabiatta çok az mevcut olduğundan bugüne kadar tartılabilir miktarlarda dahi elde edilememiştir. 1939’da, Paris Radyum Enstitüsünde Marguerite Perey tarafından bulunmuştur. Aktinyum’un bozunum serisinin parçalanma ürünü olduğu için bir vakitler aktinyum K olarak isimlendirilen fransiyum-223, elementin en uzun ömürlü izotopu olmasına rağmen yarı ömrü ancak 21 dakikadır. Kütle numaraları 204 ile 224 arasında olan izotopları sun’i yoldan elde edilmiştir.

Kullanım Alanları

Fransiyum, kararsızlığı ve nadir bulunuşu nedeniyle ticari amaçlı kullanılmaz. Element biyoloji ve atomik yapı alanlarında araştırma amaçlı kullanılır. Fransiyumun kanserle ilişkili hastalıkların teşhisinde kullanılabileceği düşünülüyordu, buna rağmen sonrasında varılan sonuç bu uygulamanın pratik olmadığı yönündedir.

Benzer Makaleler

Leave A Comment?