Fermiyum (Fm)

Fermiyum, atom numarası 100, kütle numarası 257 olan, Aynştaynyum‘la aynı zamanda bulunan, izotopu 1953’de yapay olarak elde edilmiş olan elementtir. Kısaltması Fm. Bu elemente fizikçi Fermi‘nin isimi verilmiştir.
Fermiyum-sembolu

Simge: Fm
CAS numarası: 7440-72-4
Erime noktası: 1.527 °C
Atom numarası: 100
Elektron konfigürasyonu: [Rn] 5f127s2
Kabuk başına elektronlar: 2,8,18,32,30,8,2
Atom kütlesi: 257 u
Günümüzde fermiyum, plütonyumun nötronlarla
bombardımanı sonucu elde edilir. En kararlı izotopu yarılanma süresi 80 gün olan ve alfa ışımasıyla bozunan 257 kütle numaralı izotoptur, ilk bulunan izotopu yarılanma süresi 20.1 saat olan Fm-255 izotopudur. Bunların dışında kütle numaraları 244-254. 256-258 olan izotopları da elde edildi. Kimyasal özellikleri ancak eser element miktarlarıyla incelendi, metalik olarak henüz elde edilemedi. Fermiyum, çözeltide +3 değerlikli iyon biçiminde bulunur ve bu durumu kararlıdır. Metalik magnezyum yardımıyla fermiyum (ll)’ye indirgenir. Öteki aktinitlerden iyon değiştirme kromatografisi yardımıyla ayrılarak saflaştırılır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?