Evropiyum (Eu)

Evropiyum (Eu), periyodik tablonun Illb grubundaki azrak toprak metalleri dizisin­den kimyasal element; lantanitler dizisinin en yumuşak, en uçucu ve yoğunluğu en düşük üyesidir.
evropiyum sembolu

 • Keşif tarihi: 1901
 • Atomik ağırlığı: 151.964
 • Erime sıcaklığı: 822.0 °C
 • Kaynama sıcaklığı: 1597.0 °C
 • Nötron sayısı: 89
 • Sınıfı: seyrek toprak
 • Kristal yapısı: kubik
 • Öz kutle: 293k(g/cm³): 5.259
 • Simge: Eu
 • CAS numarası: 7440-53-1
 • Elektron konfigürasyonu: Xe 4f7 6s2

1896’da Eugène-Anatole Demarçay tarafından keşfedilen ve adını Avrupa kıtasının Batı dillerindeki adından (Europe) alan bu element, en az bulunan azrak toprak metallerinden biridir.Bastnae- zit, monazit gibi azrak toprak minerallerin­de ve çekirdek bölünmesi ürünlerinde çok az miktarda bulunur. Evropiyum bu kay­naklardan genellikle +2 yükseltgenme ba­samağına indirgenerek ve sülfat iyonlarıyla çöktürülerek ayrılır.

Kullanım Alanları

Daha çok bilimsel araştırmalarda yararlanılan evropiyum, ısıl nötronları kolayca soğurduğundan nükleer reaktörlerdeki denetim çubuklarında, fos­forun etkinleştirilmesinde, bazı elektronik gereçlerin yapımında ve flüorışı camların üretiminde kullanılabilir. Erimiş halojenürlerinin elektrolizi ya da oksitlerinin element halindeki lantanla indirgenip metal evropi­yumun damıtılmasıyla elde edilen bu ele­ment, hava, oksijen ve suyla kolayca tepki­meye girer. Doğada bulunan iki izotopu da kararlıdır: Evropiyum-151 (yüzde 47,82) ve evropiyum-153 (yüzde 52,18).

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?