Berkelyum (Bk)

Berkelyum, atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küriyumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk şeklindedir.
berkelyum-sembolu

Simge: Bk
CAS numarası: 7440-40-6
Erime noktası: 984,8 °C
Atom numarası: 97
Elektron konfigürasyonu: [Rn] 5f97s2
Atom kütlesi: 247 u
Keşif tarihi: 1949

 
Berkelyum, gümüş beyazı renkte bir metaldir. İki allotropu vardır: heksagonal yapılı alfa biçimi ve küp yapılı beta biçimidir. Periyodik çizelgede aktinitler dizisinin 8. uranyum ötesi elementlerin 5. üyesidir. Seyreltik mineral asitlerde kolay çözünen, yüksek sıcaklıkta hava ya da oksijenle kolaylıkla oksitlenen tipik bir metaldir.
Aktinitler serisinin sekizinci elementi. Doğal olarak bulunmaz. İlk kez miligramlık tartımlardaki amerikyum-241 elementinin helyum iyonlarıyla bombardımanı sırasında bulunmuştur. Berkelyum-249 ise, Küriyum-244’ün nötronlarla bombardımanıyla elde edilir. Alfa radyoaktifliğine sahiptir. Henüz ticarî ya da teknolojik amaçlarla kullanılmamaktadır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?