Aynştaynyum (Es)

Aynştaynyum (Es), einsteinyum olarak da yazılır, aktinitler dizisinden, atom numarası 99 olan ve periyodik tablonun Illb grubun­da yer alan, yapay olarak elde edilmiş kimyasal elementtir.
einsteinium-sembolu
Simge: Es
CAS numarası: 7429-92-7
Erime noktası: 860 °C
Atom numarası: 99
Keşif tarihi: 1952
Elektron konfigürasyonu: [Rn] 5f117s2
Kaşif: Albert Ghiorso

Doğada bulunmayan ve uranyum-238’in yoğun nötron bombardı­manına tutulmasıyla aynştaynyum-253 izo­topu halinde elde edilen bu element. Kasım 1952’de Büyük Okyanusun güney kesimin­de patlatılan ilk termonükleer bombanın (hidrojen bombası) döküntüleri arasında, California’daki Berkeley Üniversitesi’nden Albert Ghiorso ve arkadaşları tarafından Aralık 1952’de tanımlanmıştır. Bilinen bir kullanım alanı yoktur.

Benzer Makaleler

Leave A Comment?