Avogadro Yasası

Avogadro Yasası Nedir?
Amedeo Avogadro’nun 1811’de bulduğu bir gaz yasası olan hipotez; eşit hacme sahip olan gazların, eşit sıcaklık ve basınç altında aynı sayıda parçacığa ve molekül sayısına sahip olduğunu iddia eder. Kendi tezini hazırlamadan önce gazların bileşimi hakkında önemli çalışmaların altına imza atmış olan Gay-Lucas’ın çalışmalarını baz alan Avogadro, bu kanunları molekül teorisine aktararak sonuca ulaşmayı başardı.
Amedeo Avogadro (1776-1856)
Avogadro Kanunu sadece homojen maddeler için geçerlidir. Homojen madde açıklamasına bu özelliği gösteren sıvılar ve katılar dahildir. Avogadro’dan önce de varsayım halinde sunulan hipotezin en önemli sonucu; ideal gaz sabitinin tüm gazlar için aynı olduğunun açıklanmış olmasıdır. Bir İtalyan fizikçi olan Amadeo Avogadro; birbirine karışan gazların hacimleri arasındaki sayı bağlantısı olduğunu yaptığı gözlemlerde bularak kendi adıyla anılan kanunu çıkarmıştır.
Avogadro Sayısı Nedir?
1776-1856 yılları arasında yaşamış olan Amedeo Avogadro, hipotezini 1811’de bulmuş ancak açıklamaları kendisi ölene kadar kabul görmemiştir. 1960 yılında Cannizaro adlı bilim adamı bu alanda akıllarda kalan şüpheleri tamamen yok etmiştir.
Normal şartlar altında; herhangi bir gaz maddenin hacmi 22,4 litredir. 1 mol gaz da 6,022.10 üzeri 23 molekül bulunur. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bu sayıya ithafen her yıl Ekim ayının 23.günü “Dünya Avogadro Günü” olarak kutlanır.
Avogadro kanunu; toplam gaz yasasını oluşturan Boyle, Charles ve Gay-Lucas yasasıyla birlikte ideal gaz yasasının temelini oluşturur. Maddenin bir mol değerinin gram olarak kütlesine mol kütlesi adı verilir. Bu değer gr/mol veya kg/kmol birimleriyle ifade edilir.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?