Aufbau Prensibi

Modern atom teorisinin denklemlerinin çözülmesi malesef oldukça zordur. Neyse ki, bazı basit kurallar izlenerek sonuçların çözüm yollarına ulaşılabiliniyor. Bu kurallar aufbau ilkesi olarak biliniyor. Fakat aufbau prensibinden önce kuantum sayılarını, kabukları, alt kabukları ve orbitalleri tartışmamız gerekir.

Ana Kuantum Sayısı N – Kabuk
Kuantum teorisinde kuantum sayıları bol miktarda bulunur. Bu kuantum sayıları ortaya çıkan çeşitli kuantum olasılıklarını takip etme amacına hizmet eder. Belki de en önemli kuantum sayısı “ana” kuantum sayısıdır n. Ana kuantum sayısı n 1, 2, 3, 4, 5, 6, … değerlerini alabilir. Her n ile ilişkili bir kabuk olarak bilinen bir ilke enerji seviyesidir. Böylece, kabuk 1 n = 1, kabuk 2 n = 2 vs.’ye sahiptir ve bununla ilişkilidir.

Her Bir Kabuk, Onunla İlişkili Alt Kabulara Sahiptir
Kuantum numarasına bağlı olarak, aufbau prensibi için her bir kabuk onunla ilişkili bir veya daha fazla alt kanala sahip olabilir. N = 1 kabuk için sadece bir alt kabuk vardır – alt kabuğudur. N = 2 kabuğu için iki alt kabuk vardır – s ve p alt kabukları vb. Bir kabuk içindeki alt küme sayısı n’ye eşittir.
Subshell etiketlerinin ana kuantum numarası sayısı Kabuklar, alt kuşaklar ve orbitaller tipik bir atom için aşağıdaki şema ile özetlenebilir.

1 s
2 s, p
3 s, p, d
4 s, p, d, f

Orbitaller, içinde elektronların bulunduğu “odalar” gibidir. Alt kabuğun bir s-orbitali vardır. P alt kabuğunun üç p-orbitalleri vardır. Olasılıklar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Aufbau Prensibi : Elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri atomik yapı tarafından belirlenir. Atomik yapı, sırasıyla, elektronlar tarafından belirlenir ve içinde bulundukları kabukları, alt kabukları ve orbitalleri belirler. Kabukların içine elektron yerleştirme kuralları, ” aufbau prensibi ” olarak bilinir.

Aufbau Kuralları:
1. Elektronlar en düşük enerjisel olarak mevcut alt kabuğa yerleştirilir.
2. Bir orbital en fazla 2 elektronda tutabilir.
3. Eğer iki veya daha fazla enerjisel olarak eşdeğer orbitaller mevcut ise (örneğin, p, d vb.)
Elektronlar eşleştirilmeden önce yayılmalıdır (Hund’un kuralı).  Bu prensipler aufbau prensibi olarak da bilinir.

*** İstisnai Aufbau Dizilimi

 

Benzer Makaleler

Leave A Comment?