Atom Numarası

Atomun Yapısı
Atomlar çekirdek ve etrafında bulunan enerji seviyeleri olarak iki kısımda incelenebilir. Çekirdekte proton ve nötron adı verilen iki tanecik bulunur. Bu tanecikler çekirdekten başka bir yerde bulunamazlar. Çekirdekte de bu iki tanecik dışında tanecik bulunamaz. Bu taneciklerden proton atomdaki pozitif yüktür ve bu yükün sayısı maddenin aynı zamanda atom numarasını belirler. Atom numaraları değiştikçe maddelerin özellikleri değişir ve bu sayede birbirinden ayrı elementler oluşmuştur.

Atom Sayısının Bulunması
Aynı atomların bir araya gelmesi ile oluşan ve saf maddeler olarak bilinen elementlerin atom numaraları periyodik tabloda yer almaktadır. Atom numarası tek tip atom içeren bu elementlerin içerisinde bulunan atomdaki proton sayısı toplamıdır. Yüksüz taneciklerin olan nötronların sayısı ya da negatif yüklü tanecikler olan elektronların sayısı maddenin atom numarasına etki etmemektedir. Atom numarası protona bağlı olduğu için sabit bir değerdir. Çünkü atomlar bileşik yaparken yalnızca elektron alışverişi yaparak bağ kurarlar. Çekirdek hiçbir durumda parçalanmaz ve sayı değişmez.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?