Atom Kütlesi

Atom kütlesi’nin ne olduğunu açıklamadan evvel öncelikle atomun ne olduğunu atom yapısının neleri içerdiğini açıklamak gerekir. Atom kavramını en basit şekilde tanımlayacak olursak maddenin en küçük yapı birimidir diyebiliriz. Ayrıca yine bu noktada belirmek gerekir ki atom gözle görülemeyecek kadar küçük bir birimdir. Atom ancak özel mikroskoplar yardımı ile görüntülenebilmektedir.
Atom kimyasal olarak bir elementin bütün özelliklerini içinde barındıran bir parçacıktır. Bu açıklamalar doğrultusunda somut örnekler vermek gerekirse misal; aynı cins atomlar yani aynı cinsten olan, maddenin en küçük ve temel yapı birimleri bir araya gelerek elementleri oluşturmaktadır. Örneğin; demir atomları bir araya gelerek demir elementini oksijen atomları bir araya gelerek de oksijen elementini oluşturmaktadır. Şimdi bu kısa ve temel açıklamalardan sonra atom bu kadar küçük ve temel bir yapı taşı olmasına rağmen bir kütlesi var mıdır? Eğer ki var ise bu atom kütlesi nasıl hesaplanmaktadır?
Atom Bir Kütleye Sahip Midir?
Her ne kadar maddenin gözle görülemeyecek kadar küçük ve en temel yapı taşı olsa da atom, hesaplanabilir bir kütleye sahiptir. Aksi halde kütleye sahip olmaması maddenin tabiatına aykırı olurdu. Fakat bu kadar küçük bir parçacığın doğal olarak kütlesi de minimum değerlere sahip olacaktır. Bu anlamda atom kütlesi, içeriğinde barındırmış olduğu proton(pozitif yüklü parçacık), nötron(nötr yani yüksüz parçacık) ve elektron( negatif yüklü parçacık) gibi parçacıkların sayısına bağlı olarak hesaplanmaktadır.
Atomik Kütle Birimi Nedir?
Fakat belirtildiği üzere atomlar aşırı derecede küçük parçacıklardır bu anlamda bizim gördüğümüz çok küçük bir toz zerresinde dahi içeriğinde milyarlarca atom bulunmaktadır. Bu doğrultuda atom kütlesi hesaplanırken uluslararası bilim alanında genel kabul görmüş olunan atom kütle birimi yani akb ifadesi kullanılmaktadır. Bu kabule göre ise atom kütle biriminin, bir karbon atomunun kütlesinin bir bölü on ikisine tekabül ettiği kabul edilmektedir.
Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak atom kütlesi kavramını en yalın halde tanımlayacak olur isek; demir ya da oksijen gibi herhangi bir kimyasal elementin atomlarının ortalama kütlesinin standart bir kütleye oranıdır, diyebiliriz. İşte söz konusu bu standart kütle de uluslararası bilim camiasının da kabul ettiği gibi karbon atomunun kütlesinin üzerinden bir oranlama ile sabit hale getirilmiştir. İşte bu sayede de atom kütlesi hesaplamalarında kullanılabilecek evrensel bir sabit bulunmuştur. Bu sayede de hesaplamalar en doğru ve sabit bir sonuca ulaşabilmektedir.

Benzer Makaleler

0 Comments

Leave A Comment?