Atom Bombası

Atom Bombası Nedir?

Patlamanın kontrolsüz bir şekilde çekirdek tepkimesi yolu ile sağlanmış olduğu bomba modeline atom bombası denir. Bu çekirdek tepkimesi zincirleme ile çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğinden dolayı, ortaya çok yüksek bir enerji açığa çıkmaktadır. Bu da beraberinde patlama ve şok dalgası yaratmaktadır.
Atom Bombasının Çalışma Prensibi
Dünya’nın en etkili ve en öldürücü bombası olan atom bombasının ana teması, fizyon reaksiyonunun çok kısa bir süre diliminde gerçekleştirilmesidir. Atom bombasında doğal ve yapay olmak üzere iki tür malzeme kullanılmaktadır. Doğal olan malzemenin adı Uranyum ( 235U ), yapay olan malzemenin adı ise Plütonyum ( 239 Pu )’dur.
Nükleer patlamanın gücünün çok fazla olabilmesi için Uranyum ve Plütonyum özlerinin kritik kütleden büyük olması gerekmektedir. Kritik kütle üzerindeki maddenin kendi kendine patlama ihtimalinden dolayı patlayıcı madde özü, eşit parçalar halinde bombaya yerleştirilir. Bombanın ateşleneceği zaman da bu parçalar bir araya gelerek küre oluşturmaktadır. Bu parçaların bu şekilde bileşmelerini sağlamak için de dinamit kullanılmaktadır. Önce dinamit patlatılır, bu patlama ile nükleer kütle bir araya gelerek asıl yok edici büyük patlama gerçekleşir.

1945’te Japonya’ya Atılan Atom Bombası

Atom Bombasının Tarihsel Süreci

  1. İkinci Dünya Savaşı başladığı yıllarda, çoğu ülkede yer alan bilginler, nükleer enerjide bulunan devasa gücün bombaya dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği üzerinde araştırmalarına başlamışlardır. İngiltere’ye sığınmış olan Alman bilim adamlarından Rudolph Peierls ile Dr. Otto Frish, 1940 yılında ilk atom gelişmesini başlatmıştır.
  2. Buna bağlı olarak İngiltere Hükümeti de 1941 yılının Haziran ayında ilk atom bombasının 2,5 yıl içerisinde yapılabileceğini duyurmuştur. İngiltere’nin yoğun bombardıman altında olmasından dolayı Amerika’da radyoaktivite konusunda İngiltere’ye yardım etme kararı aldı ve iki ülke atom bombası için çalışmaları hızlandırdı. Bu çalışmalara bağlı olarak ilk atomik patlama 16 Temmuz 1945 tarihinde New Mexico çöllerinde gerçekleştirildi.
  3. Japonya’nın savaşta tamamen yenilgiye düşmesi için iki atom bombasının kullanılmasına karar verilerek bomba bilgisi verilmeden saldırı yapıldı. Buna bağlı olarak radyoaktif saldırının ilk kurbanı 6 Ağustos 1945 tarihinde Hiroşima oldu. 20 bin ton tahrip etme gücüne sahip olan bomba, yerden 600 metre kadar yüksekte patlatıldı ve 80 bin kişinin ölümüne, 70 bin kişinin de sakat kalmasına neden oldu. Binaların ise % 70’i yok oldu. 9 Ağustos 1945 tarihinde ise ikinci atom bombası Nagasaki’ye atıldı. Bu saldırıda da bombanın etkisi ile 40 bin kişi ölürken 25 bin kişi de sakat kaldı.

Benzer Makaleler

Leave A Comment?