Atmosfer Basıncı

Atmosfer basıncı; atmosferin içindeki gazlardaki moleküllerin dünya üzerindeki cisimler üzerine uyguladığı kuvvete denir. Atmosfer Basıncı, ortalama olarak 1013 milibar ‘dır, bu rakam normal değer olarak kabul edilir. Barometre ile ölçülen atmosfer basınç birimi BAR’ dır.
1013 milibarın altında kalan bölgeler alçak basınç bölgesi olarak adlandırılırken bu değerin üstünde  ölçülen bölgeler yüksek basın bölgesi olarak belirlenir. Bu bilgiye göre, hava basıncını (atmosfer basıncını) etkileyen faktörleri; yükseltiler, mevsimler, günlük dinamik yeryüzü hareketleri, yer çekimi, en ve boylamlar, ısınma ve soğuma olarak sayabiliriz.
Atmosfer Nedir:
Atmosfer; Dünya’ yı yer çekimi kuvveti ile saran, gaz ve toz bulutlarından oluşan saydam yapıdaki katmanların bütünüdür. Atmosferin çoğunluğunu %78 ile Azot gazı oluşturmaktadır. Oksijen ise %21′ lik oranıyla ikinci sıradadır. %1′ lik kısımda; Helyum, Neon, Karbondioksit, su buharı gibi gazlar bulunmaktadır. Atmosfer, Dünya’ daki canlı yaşamı açısından büyük önem arz eder. Canlıların nefes almasını sağlayan gazları içerisinde bulundurduğu gibi mevsimlerin oluşmasını da sağlar.

Dünya’ nın dönüşü esnasında, sürtünmeden kaynaklı yanmanın olmasını engeller ve aşırı ısınma ya da soğumalara karşı kalkan görevi görür. Güneş’ in zararlı ışıklarını tutar ve güneş ışınlarını yayarak aydınlanma bölgesinin genişlemesini, gece gündüz esnasında tam karanlık olmamasını sağlar. Uzayda hareket eden meteorların Dünya’ yı çarpmasını engeller.
Atmosferin yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır. Kalınlığı ise kutuplarda az ekvatorda fazladır.
Basınç Nedir:
Bir birim alana, dikey olarak etki eden kuvvet miktarına basınç denir. Bütün yüzeye etki eden kuvvete ise Basınç Kuvveti denir. Basınç birimleri Pa (Pascal) ve Br (Bar)’ dır. Pascal uluslararası bilim ölçülerinde temel birim olarak kabul edilir. Basınç ölçülerinde kullanılan birimler, ülkelere göre ve uzmanlık alanlarına göre değişiklikler gösterir.
 

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

0 Comments

Leave A Comment?