Astatin (At)

Astatin (simgesi At),atom numarası 85,istanbul eskortlar periyodik tablonun 7 A grubundan radyoaktif element. Bizmutun gama ışını bombardımanına tutulması ile oluşur. Dünyada en az bulunan elementtir.
Astatin Elementi

Simge: At
CAS numarası: 7440-68-8
Elektron konfigürasyonu: [Xe] 4f145d106s26p5
Erime noktası: 301,8 °C
Atom numarası: 85
Kaynama noktası: 336,8 °C
Keşif tarihi: 1940

 
Atom numarası 201-219 arasında 19 izotopu saptandı. Astatin’in en uzun ömürlü izotopu AS210’un yarıömrü 8,3 saattir. Halen kullanım alanı yoktur, fakat nükleer tıpta kullanılması düşünülmektedir. 7A grubunda olmasına rağmen halojen sayılmamaktadır. Halojenler sınıfından olan Astat, periyodik cetvelin 7A grubunda bulunur. Elektron dizilişi (Xe) 4f145d106s26p5tir. Bileşiklerinde -1, +1, +5 ve +7 değerliklerini alabilir. at sembolüyle gösterilen Astatin’in atom ağırlığı ise 210, atom numarası 85, ’tir.
Astatin tabiatta radyoaktif bozunma sıraları içerisinde çok az oranda bulunur. Yakın zamana kadar bu elementin var olması gerektiği kabul edildiğinden Eka-İyod olarak adlandırılmaktaydı.
Astatin, elementel halde iken At2 molekülleri halinde bulunmaktadır. normal şartlarda katı bir Madde olan Astat, İyod kadar olmamakla beraber uçuculuk özelliği vardır
Atom numarası: 85 Simge: At Kütle numarası: 209.987 Kaynama Noktası (C): Erime Noktası (C): Yoğunluk: Buharlaşma Isısı: Kaynaşma (Füzyon) Isısı: Elektriksel iletkenlik: Isıl iletkenlik: Özgül Isı Kapasitesi:

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?