Argon (Ar)

Argon, periyodik tablonun 8A grubunda yeralan element. Simgesi Ar dir.

  1. Simge: Ar
  2. CAS numarası: 7440-37-1
  3. Elektron konfigürasyonu: Ne 3s2 3p6
  4. Kabuk başına elektronlar: 2,8,8
  5. Atom numarası: 18
  6. Atom kütlesi: 39,948 ± 0,001 u
  7. Kaşifler: William Ramsay, John Strutt Rayleigh

Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Soy gazlardandır. 8’inci grup elementlerinde 3’üncü sıradadır. Sanayide gazla doldurulan elektrik lambalarında yaygın olarak kullanılır. Proton sayısı 18’dir. Dünya atmosferinde % 1’den az oranda bulunmakta ve böylece en yaygın soy gaz olmaktadır.

En dış elektron kabuğu dolu ve diğer kimyasal elementlerle bağ yapmaya karşı dirençlidir. Termodinamik denge noktası (triple point) sabit sıcaklığı 83.8058 K olarak 1990 yılında Uluslararası Sıcaklık Ölçümü (ITS) ile tanımlanmıştır. Oksijen gazının sudaki çözünürlüğü ile aynı çözünürlüğe sahiptir ve bu da nitrojen gazının sudaki çözünürlüğünden 2,5 kat daha fazladır. Yüksek kararlılığı olan kimyasal element renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik değildir hem sıvı hem gaz fazı için.

Kullanıldığı alanlar

Gaz altı kaynağında koruyucu gaz olarak kullanılır.
Kaliteli çelik üretiminde, homojen bir çelik banyosu sağlanması ve banyo içerisinde oluşan döküm sonrası mekanik özellikleri kötü yönde etkileyecek gazların tasfiyesi için kullanılır.

(Argon degassing), ampul imalatında, elektronik sanayiinde bazı kristallerin üretimi sırasında inert koruyucu atmosfer sağlamada, spektrometrik analiz cihazlarında taşıyıcı gaz olarak, bazı özel metallerin saflaştırılması sırasında inert koruyucu atmosfer oluşturulmasında, çift cam ünitelerinde iki cam arasına doldurularak ısı yalıtımının artırılmasında kullanılır.
1785 yılında havada argon olduğu ilk defa Henry Cavendish tarafından iddia edilmiş ve 1894 yılında Lord Rayleigh ve William Ramsay tarafından keşfedilmiş inert bir elementtir. Gaz ve sıvı formda bulunabilir. Havada bulunur ve saf olarak havadan ayrıştırılması ile elde edilir.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?