Anyon

Anyon Nedir?

Nötr bir atom elektron alması ya da vermesi sonucu pozitif ya da negatif yük ile yüklenir. Negatif ya da pozitif yüklü bu atomlara iyon adı verilir. İyonlar da taşıdıkları yükün türüne göre anyon ve katyon olmak üzere iki farklı şekilde bulunabilirler. Yüksüz halde bulunan bir atomun elektron almak sureti ile negatif yüklü hale geçmesi sonucu oluşan iyona anyon adı verilir. Yine yüksüz halde bulunan (nötr) bir atomun elektron vermek sureti ile pozitif yüklü hale geçmesi sonucu oluşan iyona ise katyon adı verilir. Atomlar kararlı hale geçebilmek için elektron alışverişi yaparlar.
Anyonların Hareketi Nasıl Olur?
Elektrik alanda pozitif yük ile yüklü kutba katot, negatif yük ile yüklü kutba ise anot adı verilir. Zıt yüklerin birbirini çekme özelliğinden dolayı anot (eksi yüklü elektrot), pozitif yüklü iyonları kendine çekerken katot (artı yüklü elektrot), negatif yüklü iyonları kendine çeker.  Elektron aldıkları için negatif yük ile yüklenmiş olan anyonlar, pozitif yüklü kutba ligili olacaklardır. Bu nedenle de elektrik alandaki göçleri katoda (pozitif yüklü kutuba) doğru olur.
Anyonlar Nasıl Negatif Yüklü Olurlar?
Normalde nötr halde bulunan bir atom yapısına elektron kattığında negatif hale geçer. Nötr atom yüksüz değil, pozitif ve negatif yükleri eşit miktarda bulunduran atomdur. Yani net yük sıfırdır. Ancak dışarıdan elektron alındığı zaman elektron miktarı proton miktarından fazla olacağı için net yük negatif olacaktır. Atomlar son yörüngelerini kararlı hale getirebilmek amacıyla elektron alırlar. Değerlik elektron sayılarını genellikle en yakın soy gaza tamamlama eğiliminde olan atomlar elektron vererek ya da alarak kararlı hale geçebilecekleri gibi elektronların başka bir atomla ortaklaşa kullanılarak bağ yapılması ve böylece kararlı hale geçilmesi de söz konusu olabilir.

Anyon Nasıl Gösterilir?
Bir iyonun anyon olduğunu belirtmek için sembolünün sağ üst köşesine eksi ( – ) işareti yapılarak kaç elektron aldığı yanına yazılır. Eğer tek elektron aldıysa yalnızca eksi işaretini yazmak yeterlidir. Ancak örneğin 2 elektron alan bir iyon için sembolünün sağ üst kısmına ” -2 ” yazılmalıdır.

Atom, İyon, Anyon ve Katyon Kavramları Nasıl Sıralanır?
Atomlar nötr atomlar ve iyonlar olmak üzere iki gruba ayrılır. İyonlar ise anyon ve katyon olmak üzere iki gruba ayrılır. Yani bir atomun iyon olarak nitelendirilebilmesi için mutlaka elektron vermiş ya da almış olması gereklidir. Nötr olması için ise proton ve elektron sayıları eşit olmalıdır.

Benzer Makaleler

Leave A Comment?