Ametaller

Tanım: Metal olmayan elementlere “ametal” adı verilir. Oksijen, klor ve fosfor en çok bilinen Ametaller arasında sayılabilir. Metallerle oluşturdukları bileşimlerde negatif değer taşıyan elementler kendi aralarında da birleştikleri için pozitif değer taşımaları da söz konusudur. Metallere özgü özellikler arasında sayılan elektrik iletkenliği ve sertliğe sahip olmayan ametallerin kendi aralarında ortak özellikleri yok denecek kadar azdır.

Ametallerin Sahip Olduğu Özellikler Nelerdir?
Ametaller başka elementlerle bileşik oluştururken elektron vermek ya da paylaşmak yerine almayı tercih ederler. Çoğu gaz olan ametaller arasında brom sıvı ve geri kalanlarıysa katıdır. Isı ve elektrik iletkenliği düşük olan ametaller, eksi yüklü iyon olarak tanımlanır. Metal olma özelliği göstermeyen bu elementler üç halde bulunur. Helyum, Oksijen ve Klor gaz halindeyken, Karbon katı haldedir. Metallerin aksine iyi bir iletken olmayan ametallerin yüzeyi mattır.– Kırılgan olan bu metaller levha ve tel halini alamaz.

– Yoğunlukları düşük olan bu metallerin erime ve kaynama noktaları da düşüktür.

Oksijenli bileşikleri asidik özellik taşıyan ametaller, doğada moleküler halde bulunurlar. Işığı kıran ya da geçiren ametaller, renkli veya renksiz olabilecekleri gibi parlak da değillerdir. Ametaller uzun bir süre metali andıran anlamını taşıyan metalsiler olarak adlandırılmışlardır.

Ametalleri Metallerden Ayıran Özellikler

  • Ametaller, metallerden mekanik ve fiziki özellikleriyle ayrılırlar.
  • Katı halde bulunan ametallerin dayanıklılıklarının düşük olması mekanik özelliklerinin de kötü olmasına neden olur.
  • Atomları daha küçük olan ametallerin en dış kabuklarında elektron sayısı daha fazladır.
  • Ametallerin elektron kaybetme özelliği göstermemesi, yükseltgen veya çok yükseltgen olmalarını sağlar.
  • Ametal elementlerin bazıları, yer kabuğunun büyük bir bölümünü oluşturur.
  • Canlıların hayatını sürdürebilmeleri hatta var olabilmeleri için son derece büyük önem taşıyan ametallerden bazılarının erime ve kaynama noktaları son derece düşüktür.

Yoğunlukları düşük olan elementlerin ağırlıkları da azdır. Oksijenli bileşiğe sahip olan ametaller, asidik özellikler gösterir. Bilinen ametaller 16 tanedir. Doğada moleküler halde bulunan ametaller arasında yer alan hidrojen 1A grubunda değerlendirilir. Şekil verilemeyen bu elementler, yüzeylerinin mat olması ışığı iletmelerine engeldir.
Elektron almaya istekli olan bir yapıya sahip olan ametallerde, pozitif ve negatif değerler bir arada görülebilir. Elementler tablosunun sağ tarafında yer alan ametaller birleşme değerlerine göre sınıflara ayrılır.

1.grup olan tek değerli ametaller; çok elektronegatiftir. Hidrojenle birleşmeleri halinde asidik bir hale dönüşürler.
2.grup daha az elektronegatif olan çift değerli ametallerdir.
3.grup hidrojenli bileşikleri asit olarak değerlendirilmeyen üç değerli elementlerdir.
4.grup dört değerli ametallerdir.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?