Amerikyum (Am)

Amerikyum. Periyodik tablonun aktinitler dizisinde yer alan ve yapay olarak elde edilen kimyasal bir elementtir. Doğada varlığı saptanamayan amerikyum 1944’te Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan ve Albert Ghiorso tarafından bir nükleer reaktörde plütonyum-239’dan (atom numarası 94) amerikyum-241 izotopu halinde elde edilir.
amerikyum-sembolu

Simge: Am
CAS numarası: 7440-35-9
Erime noktası: 1.176 °C
Atom numarası: 95
Elektron konfigürasyonu: [Rn] 5f77s2
Keşif tarihi: 1945
Atom kütlesi: 243 u

Bulunan dördüncü uranyum ötesi element (atom numarası 96 olan küriyum bundan birkaç ay önce bulunmuştur) olan amerikyum gümüş beyazlığında bir metaldir. Oda sıcaklığındaki kuru havada çok yavaş kararır.
Kolay elde edilebildiği için en önemli izotopu amerikyum–241’dir; bu izotop plütonyumdan elde edilmiş ve akışkan yoğunluklarının ölçümünde, kalınlık ölçmede uçak yakıtı göstergelerinde ve uzaklık algılayıcı aygıtlarda kullanılmıştır. Bu uygulamaların hepsine amerikyum–241’in gamma ışımasından yararlanılır. Amerikyumun bütün izotopları radyoaktiftir. Amerikyum–241’in yarı ömrü 458 yıl iken en kararlı izotopu olan amerikyum–243’ün yarı ömrü 7.370 yıldır ve bu nedenle kimyasal ayrıştırmalar için daha elverişlidir.

Kullanım Alanları

Amerikyum-241 izotopu, duman belirleyicilerinde kullanılmaktadır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?