Alkali Metaller

Alkali Metaller Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bazik anlamına gelen alkali kelimesi, metallerin element özelliklerine göre isimlendirilmiş halidir. Bu grupta yer alan elementlerin hidroksitleri, kuvvetli baz özelliği gösterdiği için bazik olarak anılır. Lityum, sodyum, sezyum, potasyum ve rubidyum sayılabilir.

Alkali Metallerin Yapısal Özellikleri
Alkali metaller, en dış kısımlarında bir değerlik elektron taşırlar. Pek çok alkali metalin elektron sistemleri birbiriyle uyumludur. Aynı periyotta bulunan diğer elementlere oranla daha büyük atomlara sahip olan alkali metaller, elektron sistemlerini asal gazlara benzetebilmek için iyon halinde bileşikler oluştururlar.
Alkali metal atomlarının içinde yer alan elektronlar, çekirdekten uzaktadır. Bu özellik alkali metallerin koparılmalarını kolaylaştırırken, iyonlaşma enerjilerinin de düşmesine neden olur. Düşük elektronegativiteli olan bu grup elementler en kuvvetli elektropozitif element olarak gösterilirler. Işıklandırıldıkları zaman elektron yayma özelliğine sahip olan elementler, foto-elektrik hücrelerde kullanılırlar.
Alkali metallerdeki erime ve kaynama noktaları düşüktür. Listede yer alan elementler erime ve kaynama noktaları dikkate alınarak sıralanır. Bıçakla kesilebilecek yumuşaklığa sahip olan alkali metaller, ısıyı ve elektriği iletme gücüne sahiptir. Kesildikleri zaman yüzeyleri gümüş renge sahiptir.

Tabiatta Bulunan Alkali Metaller Hangileridir?
Tabiatta en çok bulunan alkali metaller sodyum ve potasyumdur. Hemen her kayada az miktarda olsa bulunan lityum, yer kabuğunda bulunan elementler sıralamasında altıncıdır. Radyoaktif özellik gösteren fransiyum tabiatta hiç bulunmaz.

Alkali metal bileşiklerinin hemen hemen hepsi suda çözünür. Deniz suyunun yanı sıra kuyu suyunda da yer alan bu metaller, tuz yataklarında kendilerini gösterir. Bitki ve hayvan dokularında da görülen sodyum ve potasyumun temel görevi su kayıplarının önlenmesidir. Sodyum iyonu hücre dışının potasyum iyonu ise, hücre içinin başlıca katyonları arasında gösterilebilir.

Alkali Metaller Nasıl Elde Edilir?
Alkali metallerin elde edilebilmesi için bileşiklerinden +1 yüklü iyonların indirgenmesi gerekir. Elektroliz ya da kimyasal yolla gerçekleştirilen tepkimeler sonucunda alkali metaller açığa çıkar. Eritilmiş tuzların elektroliziyle yüklü miktarda alkali metal elde edilebilir.

Alkali metallerin özellikleri arasında; bileşiklerinin iyonik yapıya sahip olması sayılabilir. Metalik özellikleri gereği renkleri gri olan elementler bıçakla kesilecek kadar yumuşak bir yapıya sahiptir. Aleve tutuldukları zaman farklı renklerin ortaya çıkmasını sağlayan alkali metaller ısı ve elektriği en iyi ileten maddeler arasında gösterilebilir.
Yoğunlukları ve erime noktaları oldukça düşük olan elementler arasında yer alan sezyumu sıcak havada sıvı halde bulmak oldukça kolaydır. Su ile reaksiyon girdikleri zaman hidrojen gazına dönüşen metallerin şiddeti girdikleri etkileşimle ölçülür. Alkali metaller sanayi sektöründe farklı alanlarda kullanılabilir. Sezyum uzay araçlarında yakıt olarak kullanılır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?