Alfa Parçacığı

Alfa Parçacığı nedir?
Alfa Parçacığının kavramsal içeriğini anlamak için öncelikle radyasyona değinmek gerekir. Radyasyon, enerjinin yayınım hali olup bu yayınım elektromanyetik dalgalar ya da parçacık şeklindedir. Bu enerji yayınımı ışınların aktarılması üzerine kurulduğu için söz konusu ışınların da alfa, beta ve gama olduğunu belirtmek gerekir. Elbette diğer ışınımlar da söz konusu olmakla birlikte bu 3 ışınım fonksiyoneldir. Radyasyonun bilim tarihi sürecindeki ilk keşfi ise 1896’da Henri Becquerel ile başlamış, fakat esas gelişimi 2 yıl sonrasında Madam Curie ve eşi tarafından başarılmıştır. Peki, bu Alfa Parçacığı nedir? Radyasyonu iki ana kategoriye ayırmak gerekir. Bunlar; iyonlaştırıcı radyasyon ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyondur. Alfa parçacıkları iyonlaştırıcı radyasyon kategorisinde yer alır. İyonlaştırıcı radyasyon iki şekilde olup bunlar parçacık tipi ve dalga tipine göredir. Alfa Parçacığı, iyonlaştırıcı radyasyonun parçacık tipine bağlıdır. Parçacık tipindeki 3 ana iyonlaştırma ise Alfa Parçacıkları, Hızlı Elektronlar ve Beta Parçacıklarıdır. Özetle, Alfa Parçacığı konusunu bu şekilde sınıflandırma yardımıyla kategorize edilebilir. Radyoaktif bozunma yoluyla salınan radyasyonlar Alfa ve Beta parçacıkları dışında X-Gama ve Nötronlar da yayarlar.
Alfa Parçacığının özellikleri ve etkileri nelerdir?
Alfa parçacığı doğrudan alfa ışınlarıyla ilintilidir. Dolayısıyla alfanın mahiyetine kısaca değinmek gerekir. Alfa ışınları fazla girici özellik göstermez, pozitif yüklüdür, elektrikli ve manyetikli alanla karşılaştığında negatif kutup istikametine yönelirler, molekül yapısından elektron koptuğundaysa iyonlaşma süreci başlar. Alfa parçacığı ise bu ışınların rol aldığı parçacık radyasyonunda yer alır. Parçacık radyasyonu; kütlesel enerjisiyle çok süratli devinim yapan küçük parçalardır. Alfa parçacıklarının özellikleri ise şunlardır:
– Helyum çekirdeği olup oldukça yüksek enerjiye sahiptirler.
– Kalınlığı oldukça küçüktür. Mesela bir kağıt ile kolayca durdurulabilecek mahiyettedir.
– Elektrik yükü ise oldukça büyüktür. Her yerde kesif bir iyonlaşma yaratır. Bu da enerjilerinin azalmasına yol açar.
– Erişme mesafeleri azdır.
– Dış radyasyon riski oluşturmazlar.
– Uranyum ya da Radyum tarafından yayılırken fazla çıkan enerjiyi ise gama şekilde ışıtır.
– Alfa parçacığı ışıdığında dört çekirdeği ayrılır ve atom kütlesi değişime uğrar ki, bu da 4.0015 akb’ye tekabül eder.
– Berilyum ile birlikte nötron oluşumuna yol açarlar.
– Enerjileri: 4 ila 9 MeV arasındadır.

Helyum Çekirdeği (Helyum 4) nedir?
Helyum 8A grubuna dahil bir gaz elementtir. Asil gazlardan olup 2 protonu ve enerji düzeyine göre 2 elektronludur. Atmosferde çok az olup distilasyonla alınıp bilim ve sanayide kullanılır. Helyum çekirdeği veya diğer deyişle Helyum-4 ise helyum izotopudur. Tabiattaki iki helyum izotopundan en fazla olanıdır. Zira atmosferdeki helyumun % 99,99986’sına tekabül eder. 2 proton ve 2 nötronu mevcuttur. Oluşum süreci ise şöyledir: 2 proton 1 nötrona sahip iki çekirdek çarpışır ve 1 helyum ile 1 proton çifti meydana gelir.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Benzer Makaleler

Leave A Comment?