Su (H2O)

Su; dünyada bol miktarda bulunan ve yaşam için vazgeçilmez olan, kokusuz ve tatsız bir bileşiktir.Genellikle renksiz olarak tanımlanmasına rağmen kızıl dalga boylarında ışığı emmesi nedeniyle doğal bir mavi renge sahiptir.Doğada su; katı, sıvı ve gaz hâllerinde görülür.Kimyasal formülü (H2O) 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan meydana gelir. H+ iyonu içeren bir madde […]

Suyun Donma noktasına Basıncın Etkisi

Suyun donma noktası basınç artışı ile azalmaktadır. Bunun en önemli sebebi suyun katı haldeki kristal yapısı sebebiyle diğer maddelerden farklı olarak katı haldeki yoğunluğunun sıvı haldeki yoğunluğundan düşük olmasıdır. Bu nedenle su buz halinde iken daha çok hacim kaplar. Yani donma olayının gerçekleşmesi için hacim artışı gerekli. Hacim artışı ise yüksek […]