Su (H2O)

Su; dünyada bol miktarda bulunan ve yaşam için vazgeçilmez olan, kokusuz ve tatsız bir bileşiktir.Genellikle renksiz olarak tanımlanmasına rağmen kızıl dalga boylarında ışığı emmesi nedeniyle doğal bir mavi renge sahiptir.Doğada su; katı, sıvı ve gaz hâllerinde görülür.Kimyasal formülü (H2O) 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan meydana gelir. H+ iyonu içeren bir madde […]