Atom

Atom sözcüğü Yunanca’dan gelmektedir. Yunanca’da ‘kesilemez’ anlamı taşımaktadır.  Atom maddenin en küçük yapı taşıdır. Ancak atomda atom altı parçacıkları da bulunmaktadır. Bunlar; nötron, proton ve elektronlardır. Bu atom altı parçacıklarından en hafifi ve negatif yüklü olanı elektronlardır. Elektronlar atomun çevresindeki yörüngede bulunmaktadırlar. Bunun yanında protonların yükü pozitiftir, elektronlara göre kütleleri […]