Lutesyum (Lu)

Simge: Lu CAS numarası: 7439-94-3 Elektron konfigürasyonu: Xe 4f14 5d1 6s2 Atom numarası: 71 Erime noktası: 1.663 °C Keşif tarihi: 1907 Kimyasal dizi: Metal, Skandiyum grubu, 6. periyot elementleri, Lantanit, Ağır metal, Nadir toprak elementleri Lutesyum, atom numarası 71, atom ağırlığı 174,967 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, […]