Gümüş (Ag)

Gümüş, elementlerin periyodik tablosunda simgesi Ag(Ag sembolü Latince argentum kelimesinden gelir.) olan, beyaz, parlak, değerli bir metalik element. Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,87 gramdır. Erime noktası 961,9 °C, kaynama noktası 1950 °C ve özgül ağırlığı da 10,5 g/cm³’tür. Çoğu bileşiklerinde +1 değerliklidir.Çok eskiden gümüş, dünyanın birçok yerlerinde az miktarda bulunan doğal […]

Kükürt (S)

Kükürt, limon sarısında ametal, yalın katı cisimdir (simgesi S olan kimyasal bir elementtir). Simge: S CAS numarası: 7704-34-9 Atom numarası: 16 Elektron konfigürasyonu: Ne 3s2 3p4 Kabuk başına elektronlar: 2,8,6 Keşif tarihi: MÖ 2000 Atom kütlesi: 32,065 ± 0,005 u Kükürt doğada yaygın olarak bulunan bir elementtir (yer kürenin % 0,06’sını […]

Kükürt Dioksit (SO2)

Kükürt Dioksit (SO2) Kükürtdioksit, bir kükürt iki oksijene sahip bir bileşendir. Kükürt ve oksijen arasında kovalent-polar bağ vardır. Şeker endüstrisinde kullanılır. Renksiz, keskin kokulu reaktif bir gaz olan kükürtdioksit;kömür, fueloil gibi kükürt içeren yakıtların yanması sırasında, metal eritme işlemleri ve diğer endüstriyel prosesler sonucu oluşur. Hava kirliliği ve asit yağmurlarına […]