Molibden (Mo)

Molibden, periyodik cetvelde atom numarası 42, ve simgesi Mo olan elementtir. Simge: Mo CAS numarası: 7439-98-7 Elektron konfigürasyonu: Kr 4d5 5s1 Erime noktası: 2.623 °C Atom numarası: 42 Atom kütlesi: 95,94 ± 0,02 u Kaşif: Carl Wilhelm Scheele Molibden geçiş metallerinden olup saf halde gümüşümsü beyaz renkli ve çok serttir. […]