Molibden (Mo)

Molibden, periyodik cetvelde atom numarası 42, ve simgesi Mo olan elementtir. Simge: Mo CAS numarası: 7439-98-7 Elektron konfigürasyonu: Kr 4d5 5s1 Erime noktası: 2.623 °C Atom numarası: 42 Atom kütlesi: 95,94 ± 0,02 u Kaşif: Carl Wilhelm Scheele Molibden geçiş metallerinden olup saf halde gümüşümsü beyaz renkli ve çok serttir. […]

Krom (Cr)

Metalik bir element olan Krom’un atom numarası 24, atom ağırlığı 51,996’dır. Simge: Cr CAS numarası: 7440-47-3 Erime noktası: 1.907 °C Elektron konfigürasyonu: [Ar] 3d5 4s1 Atom numarası: 24 Keşif tarihi: 1797 Atom kütlesi: 51,9961 ± 0,0006 u Krom çok sert olması ve erime noktasının 1857 °C olması nedeniyle, metallere sertlik sağlanması […]