Gümüş (Ag)

Gümüş, elementlerin periyodik tablosunda simgesi Ag(Ag sembolü Latince argentum kelimesinden gelir.) olan, beyaz, parlak, değerli bir metalik element. Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,87 gramdır. Erime noktası 961,9 °C, kaynama noktası 1950 °C ve özgül ağırlığı da 10,5 g/cm³’tür. Çoğu bileşiklerinde +1 değerliklidir.Çok eskiden gümüş, dünyanın birçok yerlerinde az miktarda bulunan doğal […]

Klor (Cl)

Klor, VIIA grubunda bulunan hafif, keskin kokulu, yeşilimsi sarı renkli, tahriş edici ve zehirleyici bir gazdır. Simge: Cl Atom numarası: 17 CAS numarası: 7782-50-5 Elektronegatiflik: 3,16 Elektron konfigürasyonu: Ne 3s2 3p5 Kaynama noktası: -34,04 °C Atom kütlesi: 35,453 ± 0,002 u Havadan 2,5 kat ağır olan klor ilk zamanlar bir […]