Anyon

Anyon Nedir? Nötr bir atom elektron alması ya da vermesi sonucu pozitif ya da negatif yük ile yüklenir. Negatif ya da pozitif yüklü bu atomlara iyon adı verilir. İyonlar da taşıdıkları yükün türüne göre anyon ve katyon olmak üzere iki farklı şekilde bulunabilirler. Yüksüz halde bulunan bir atomun elektron almak […]