İterbiyum (Yb)

İterbiyum (Yb), sembolü ile bilinen, elektron dizilişlerinde f orbitalinde elektron barındıran kimyasal bir elementtir. Bu element grup 3 elementlerine ve 6. periyot elementlerine ait olan bir lantanittir. Simge: Yb CAS numarası: 7440-64-4 Elektron konfigürasyonu: Xe 4f14 6s2 Erime noktası: 818,8 °C Atom numarası: 70 Keşif tarihi: 1878 Atom kütlesi: 173,04 […]