Hafniyum (Hf)

Hafniyum, atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir elementtir. Kısaltması Hf dir. Simge: Hf CAS numarası: 7440-58-6 Elektron konfigürasyonu: Xe 4f14 5d2 6s2 Erime noktası: 2.231 °C Atom numarası: 72 Atom kütlesi: 178,49 ± 0,02 u Kaşifler: George de Hevesy, Dirk Coster Periyodik cetvelin 4B grubunda yer […]