Gümüş (Ag)

Gümüş, elementlerin periyodik tablosunda simgesi Ag(Ag sembolü Latince argentum kelimesinden gelir.) olan, beyaz, parlak, değerli bir metalik element. Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,87 gramdır. Erime noktası 961,9 °C, kaynama noktası 1950 °C ve özgül ağırlığı da 10,5 g/cm³’tür. Çoğu bileşiklerinde +1 değerliklidir.Çok eskiden gümüş, dünyanın birçok yerlerinde az miktarda bulunan doğal […]

Rutenyum (Ru)

Rutenyum, simgesi Ru olan, 44 atom numaralı element. Atom ağırlığı 101.07 akb, erime noktası 2250,0 °C, kaynama noktası ise 3900,0 °C olan geçiş metalidir. Simge: Ru CAS numarası: 7440-18-8 Elektron konfigürasyonu: Kr 4d7 5s1 Erime noktası: 2.334 °C Atom numarası: 44 Atom kütlesi: 101,07 ± 0,02 u Kaşif: Jędrzej Śniadecki […]

İtriyum (Y)

İtriyum (Y), periyodik tablonun Illb gru­bunda yer alan kimyasal elementtir. Renkli televizyonlardaki kırmızı fosforışıl madde­lerde kullanılan bir azrak toprak metalidir. İtriyum metali gümüşsü renkli, sünek, ol­dukça tepkin bir maddedir. Simge: Y CAS numarası: 7440-65-5 Elektron konfigürasyonu: Kr 4d1 5s2 Atom numarası: 39 Erime noktası: 1.522 °C Kabuk başına elektronlar: 2,8,18,9,2 […]

Brom (Br)

Brom (Br), Antoine Balard tarafından 1826 yılında keşfedilen halojen ametal.Yunanca dışkı gibi koku anlamındaki bromosdan gelmiştir. Simge: Br CAS numarası: 7726-95-6 Atom numarası: 35 Elektron konfigürasyonu: [Ar] 4s2 3d10 4p5 Erime noktası: -7,2 °C Kaynama noktası: 58,8 °C Atom kütlesi: 79,904 ± 0,001 u Doğada Na, K, be Mg bromürler […]

Arsenik (As)

Arsenik , 4. periyot metaloidi. Zeolit, demirüçklörür gibi çeşitli metotlar ile çöktürülmektedir. Arsenik kimyada As sembolü ile gösterilen ve metal ile ametal arasında bir özelliğe sahip bir element. Simge: As CAS numarası: 7440-38-2 Atom numarası: 33 Elektron konfigürasyonu: [Ar] 4s2 3d10 4p3 Erime noktası: 816,8 °C Atom kütlesi: 74,9216 ± […]

Galyum (Ga)

Galyum. Kimyasal sembolü Ga, atom numarası 31 olan kimyasal elementtir. Simge: Ga CAS numarası: 7440-55-3 Elektron konfigürasyonu: Ar 3d10 4s2 4p1 Erime noktası: 29,77 °C Atom numarası: 31 Atom kütlesi: 69,723 ± 0,001 u Kimyasal dizi: Metal, Zayıf metaller, Bor grubu, 4. periyot elementleri, Ağır metal Oda sıcaklığının üstünde 3 […]

Çinko (Zn)

Çinko (Latince: Zinkum, İngilizce: Zinc, Almanca: Zink), mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metaldir. Simge: Zn CAS numarası: 7440-66-6 Elektron konfigürasyonu: [Ar] 3d10 4s2 Erime noktası: 419,5 °C Atom numarası: 30 Elektronegatiflik: 1,65 Atom kütlesi: 65,38 ± 0,002 u Elementlerin periyodik tablosunda geçiş elementleri grubunda yer alır. Düşük kaynama sıcaklığı […]

Potasyum (K)

Potasyum, bir kimyasal elementtir. Simgesi K (Arapça: al qalija → Latince: kalium) ve atom numarası 19 dur. Simge: K Formül: K CAS numarası: 7440-09-7 Atom numarası: 19 Elektron konfigürasyonu: [Ar] 4s1 Molar kütle: 39,0983 g/mol Atom kütlesi: 39,0983 ± 0,0001 u Potasyum adını izole edildiği Potas olarak da bilinen potasyum karbonattan […]

Fosfor (P)

Fosfor insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan kimyasal elementtir. Simgesi P ve atom numarası 15 dir. Simge: P CAS numarası: 7723-14-0 Atom numarası: 15 Elektron konfigürasyonu: Ne 3s2 3p3 Keşif tarihi: 1669 Atom kütlesi: 30,973762 ± 0,000002 u Kaşif: Hennig Brand Bütün organizmalar için fosfor birleşimleri ( fosfodiester bağları) […]

Silisyum (Si)

Silisyum, yeryüzünde en çok bulunan elementlerden biridir. Simge: Si CAS numarası: 7440-21-3 Atom numarası: 14 Elektron konfigürasyonu: Ne 3s2 3p2 Kabuk başına elektronlar: 2,8 Erime noktası: 1.414 °C Atom kütlesi: 28,0855 ± 0,0003 u Yarı iletken özelliğe sahip oluşu ve doğada, ormanda, doğal yaşamda çok bulunması, transistör, diyot ve hafızalarda […]