Stronsiyum (Sr)

Stronsiyum, atom numarası 38 olan, gümüşümsü beyaz metalik katı bir elementtir. Sembolü Sr’dir. Toprak alkali metaldir. Simge: Sr Elektron konfigürasyonu: Kr 5s2 CAS numarası: 7440-24-6 Atom numarası: 38 Erime noktası: 768,8 °C Kabuk başına elektronlar: 2,8,18,8,2 Atom kütlesi: 87,62 ± 0,01 u Atom ağırlığı: 87,62 g/mol’dür. Alkalin bir yer metali […]

Rubidyum (Rb)

Rubidyum (Rb) periyodik cetvelin IA grubunda yer alan gümüş beyazı renkte alkali metal elementtir. Doğada bol olmakla birlikte potasyum ve sezyum mineralleri içinde az miktarda rastlanır. Yumuşak ve son derece aktif bir metaldir. Simge: Rb CAS numarası: 7440-17-7 Elektron konfigürasyonu: Kr 5s1 Erime noktası: 39,48 °C Atom numarası: 37 Kaynama […]

Kripton (Kr)

Kripton, periyodik cetvelin 8-A grubunda yer alan soygaz,atom numarası 36 olan, simgesi Kr olan kimyasal element. Simge: Kr CAS numarası: 7439-90-9 Elektron konfigürasyonu: [Ar] 3d10 4s2 4p6 Atom numarası: 36 Keşif tarihi: 1898 Kabuk başına elektronlar: 2,8,18,8 Atom kütlesi: 83,798 u Tek atomlu, renksiz özgü ve kokusuz bir gazdır. Hacim […]

Brom (Br)

Brom (Br), Antoine Balard tarafından 1826 yılında keşfedilen halojen ametal.Yunanca dışkı gibi koku anlamındaki bromosdan gelmiştir. Simge: Br CAS numarası: 7726-95-6 Atom numarası: 35 Elektron konfigürasyonu: [Ar] 4s2 3d10 4p5 Erime noktası: -7,2 °C Kaynama noktası: 58,8 °C Atom kütlesi: 79,904 ± 0,001 u Doğada Na, K, be Mg bromürler […]

Selenyum (Se)

Selenyum (simgesi Se), atom numarası 34, kütle numarası 78.96 olan, periyodik cetvelin 4. periyodunda 6a grubunda bulunan element. 6a’nın 3. cü elementidir. Simge: Se CAS numarası: 7782-49-2 Elektron konfigürasyonu: [Ar] 3d10 4s2 4p4 Kabuk başına elektronlar: 2,8,18,6 Atom numarası: 34 Erime noktası: 220,8 °C Atom kütlesi: 78,96 ± 0,03 u […]

Arsenik (As)

Arsenik , 4. periyot metaloidi. Zeolit, demirüçklörür gibi çeşitli metotlar ile çöktürülmektedir. Arsenik kimyada As sembolü ile gösterilen ve metal ile ametal arasında bir özelliğe sahip bir element. Simge: As CAS numarası: 7440-38-2 Atom numarası: 33 Elektron konfigürasyonu: [Ar] 4s2 3d10 4p3 Erime noktası: 816,8 °C Atom kütlesi: 74,9216 ± […]

Germanyum (Ge)

Germanyum (Ge; Almanca Germanium (n), Fransızca Germanium (m), İngilizce Germanium), dikkat çekici derecede elektriksel özelliklere sahip gümüş grisi renginde metalik görünüşlü bir elementtir. Simge: Ge CAS numarası: 7440-56-4 Elektron konfigürasyonu: Ar 3d10 4s2 4p2 Atom numarası: 32 Erime noktası: 938,2 °C Keşif tarihi: 1886 Atom kütlesi: 72,64 ± 0,01 u […]

Galyum (Ga)

Galyum. Kimyasal sembolü Ga, atom numarası 31 olan kimyasal elementtir. Simge: Ga CAS numarası: 7440-55-3 Elektron konfigürasyonu: Ar 3d10 4s2 4p1 Erime noktası: 29,77 °C Atom numarası: 31 Atom kütlesi: 69,723 ± 0,001 u Kimyasal dizi: Metal, Zayıf metaller, Bor grubu, 4. periyot elementleri, Ağır metal Oda sıcaklığının üstünde 3 […]

Çinko (Zn)

Çinko (Latince: Zinkum, İngilizce: Zinc, Almanca: Zink), mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metaldir. Simge: Zn CAS numarası: 7440-66-6 Elektron konfigürasyonu: [Ar] 3d10 4s2 Erime noktası: 419,5 °C Atom numarası: 30 Elektronegatiflik: 1,65 Atom kütlesi: 65,38 ± 0,002 u Elementlerin periyodik tablosunda geçiş elementleri grubunda yer alır. Düşük kaynama sıcaklığı […]

Bakır (Cu)

Bakır (Ingilizce copper, Almanca Kupfer, Fransızca cuivre, Latince cuprum), 1B geçiş grubu elementi.Kıbrıs’ta kaynakları bolca rastlandığından tüm dillerdeki isimlerinin Cyprium kelimesinden türediği tahmin edilmektedir. Simyacılar tarafından Venüs aynası ile gösterilmiştir. Simge: Cu Formül: Cu CAS numarası: 7440-50-8 Erime noktası: 1.085 °C Atom numarası: 29 Elektron konfigürasyonu: [Ar] 3d10 4s1 Atom […]