Gümüş (Ag)

Gümüş, elementlerin periyodik tablosunda simgesi Ag(Ag sembolü Latince argentum kelimesinden gelir.) olan, beyaz, parlak, değerli bir metalik element. Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,87 gramdır. Erime noktası 961,9 °C, kaynama noktası 1950 °C ve özgül ağırlığı da 10,5 g/cm³’tür. Çoğu bileşiklerinde +1 değerliklidir.Çok eskiden gümüş, dünyanın birçok yerlerinde az miktarda bulunan doğal […]

Molibden (Mo)

Molibden, periyodik cetvelde atom numarası 42, ve simgesi Mo olan elementtir. Simge: Mo CAS numarası: 7439-98-7 Elektron konfigürasyonu: Kr 4d5 5s1 Erime noktası: 2.623 °C Atom numarası: 42 Atom kütlesi: 95,94 ± 0,02 u Kaşif: Carl Wilhelm Scheele Molibden geçiş metallerinden olup saf halde gümüşümsü beyaz renkli ve çok serttir. […]

Oksijen (O)

Oksijen atom numarası 8 olan ve O harfi ile simgelenen kimyasal elementtir. Simge: O Atom numarası: 8 CAS numarası: 7782-44-7 Elektron konfigürasyonu: 1s2 2s2 2p4 Kabuk başına elektronlar: 2,6 Atom kütlesi: 15,9994 ± 0,0004 u Kaşifler: Carl Wilhelm Scheele, Joseph Priestley Oksijen ismi Yunanca (oksis – “asit”, tam anlamıyla “keskin”, […]

Asit ve Baz

 ASİTLER VE BAZLAR İnsanoğlu maddeleri asit ve baz şeklinde gruplamıştır. Asit ve bazların kendine ait özellikleri vardır. Maddelerin asit yada baz olduğunu nasıl anlayacağız? 1-Biz asit ve bazları tatlarına bakarak ayırt edebiliriz. Bir maddenin tadı ekşi ise asit, acı ise bazdır. 2-Ayrıca sulu çözeltisindeki iyonlarına da bakarak maddeyi ayırabiliriz. Eğer […]