Gümüş (Ag)

Gümüş, elementlerin periyodik tablosunda simgesi Ag(Ag sembolü Latince argentum kelimesinden gelir.) olan, beyaz, parlak, değerli bir metalik element. Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,87 gramdır. Erime noktası 961,9 °C, kaynama noktası 1950 °C ve özgül ağırlığı da 10,5 g/cm³’tür. Çoğu bileşiklerinde +1 değerliklidir.Çok eskiden gümüş, dünyanın birçok yerlerinde az miktarda bulunan doğal […]

Molibden (Mo)

Molibden, periyodik cetvelde atom numarası 42, ve simgesi Mo olan elementtir. Simge: Mo CAS numarası: 7439-98-7 Elektron konfigürasyonu: Kr 4d5 5s1 Erime noktası: 2.623 °C Atom numarası: 42 Atom kütlesi: 95,94 ± 0,02 u Kaşif: Carl Wilhelm Scheele Molibden geçiş metallerinden olup saf halde gümüşümsü beyaz renkli ve çok serttir. […]

Bakır (Cu)

Bakır (Ingilizce copper, Almanca Kupfer, Fransızca cuivre, Latince cuprum), 1B geçiş grubu elementi.Kıbrıs’ta kaynakları bolca rastlandığından tüm dillerdeki isimlerinin Cyprium kelimesinden türediği tahmin edilmektedir. Simyacılar tarafından Venüs aynası ile gösterilmiştir. Simge: Cu Formül: Cu CAS numarası: 7440-50-8 Erime noktası: 1.085 °C Atom numarası: 29 Elektron konfigürasyonu: [Ar] 3d10 4s1 Atom […]