Atom Kütlesi

Atom kütlesi’nin ne olduğunu açıklamadan evvel öncelikle atomun ne olduğunu atom yapısının neleri içerdiğini açıklamak gerekir. Atom kavramını en basit şekilde tanımlayacak olursak maddenin en küçük yapı birimidir diyebiliriz. Ayrıca yine bu noktada belirmek gerekir ki atom gözle görülemeyecek kadar küçük bir birimdir. Atom ancak özel mikroskoplar yardımı ile görüntülenebilmektedir. […]

Atom Numarası

Atomun Yapısı Atomlar çekirdek ve etrafında bulunan enerji seviyeleri olarak iki kısımda incelenebilir. Çekirdekte proton ve nötron adı verilen iki tanecik bulunur. Bu tanecikler çekirdekten başka bir yerde bulunamazlar. Çekirdekte de bu iki tanecik dışında tanecik bulunamaz. Bu taneciklerden proton atomdaki pozitif yüktür ve bu yükün sayısı maddenin aynı zamanda […]