Alkali Metaller

Alkali Metaller Hakkında Bilinmesi Gerekenler Bazik anlamına gelen alkali kelimesi, metallerin element özelliklerine göre isimlendirilmiş halidir. Bu grupta yer alan elementlerin hidroksitleri, kuvvetli baz özelliği gösterdiği için bazik olarak anılır. Lityum, sodyum, sezyum, potasyum ve rubidyum sayılabilir. Alkali Metallerin Yapısal Özellikleri Alkali metaller, en dış kısımlarında bir değerlik elektron taşırlar. […]